fbpx

Velkommen til Landsmøte 2018

Lørdag 17. mars klokken 10:00 – 17:00 i Oslo

Landsmøtet 2018 avholdes lørdag 17. mars klokken 10:00 – 17:00. Adresse: c/o Den Norske Dataforening, Møllergata 24, 0179 Oslo (4.etg.) – Veibeskrivelse.

Påmelding innen 17. februar (4 uker før)

Kjære delegat,

En god organisasjon er bygget opp av engasjerte og inkluderte medlemmer. Vi er en organisasjon i vekst og vi er svært takknemlige for å ha dere som medlemmer. Vi håper at flest mulig vil delta og bidra med all den fantastiske kompetansen dere innehar – sammen er vi sterkere!

På landsmøtet vil vi snakke om de humanistiske spørsmålene vi står ovenfor i dag, som behovet for humanisme og toleranse i et multikulturelt og stadig mer polarisert samfunn. Vi får besøk av Nancy Hertz som vil gi oss inspirasjon til hvordan vi også i praksis kan bli en mer inkluderende og mangfoldig organisasjon. Vi følger opp med tanker og korte innlegg om bl. a humanisme og teknologisk utvikling.

Vi har i løpet av året som gikk fått ny profil, ny hjemmeside og en tydeligere identitet. Nå må vi jobbe videre med å bli mer synlig slik at vi på en bedre måte kan realisere de målene vi setter oss.

I tillegg skal vi gå gjennom vedtekter, økonomi, valg av sentralstyre og revisor.

Vi håper å se deg!

NB: Se praktisk informasjon nederst på denne siden! Har du andre spørsmål om landsmøtet? Ring på 21 89 99 10 eller kontakt oss på postmottak@hufo.no

Program

Klokkeslett Programpost
10:00Velkommen ved Jan-Egil Mosand
10:15«Humanisme og samfunn om 30 år» ved Christian Torp
Om behovet for humanisme i en teknologisk verden og Hufo`s rolle.
10:30«Humanisme i et mangfoldig Norge» ved Nancy Herz
Hvordan i praksis involvere og engasjere.
11:00Lyntaler med Innledning
12:00PAUSE – sandwich, snacks og drikke. Allergier blir informert om til leverandør og skal bli tatt hensyn til.
13:001) Åpning av landsmøte ved Christian Torp

 • 1.1 Konstituering:

Valg av Møteledere
Valg av Referenter
Valg av Tellekorps

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

2) Beretning til Landsmøte

 14:303) Budsjett, arbeid og tiltaksplan 2018

4) Behandling av forslag til vedtektsendringer

5) Valg av nytt styre

 • 5.1 Presentasjon av sittende styre
 • 5.2 Valgkomiteens innstilling til nytt styre
 • 5.3 Valg av nytt styre
16:306) Styreleder avslutter den offisielle delen av landsmøtet 2018
18:00Middag på Sosialen.

Praktisk informasjon om landsmøtet:

I år blir Hufos landsmøte lørdag 17. mars. Landsmøtet er Hufos øverste myndighet og skal i henhold til vedtektene gjennomføres hvert år innen 30. april. Alle medlemmer definert i punkt 2.1 og 2.2 i vedtektene og som er innmeldt tidligere enn 6 måneder før Landsmøtet, har møte- og stemmerett. Se Hufos vedtekter.

Saksdokumentasjonen for landsmøtet blir tilgjengeliggjort på denne siden fortløpende.

Frister:

 • Innkalling til landsmøtet skal skje innen 20. januar (8 uker før)
 • Forslag til dagsorden sendes ut innen 3. februar (6 uker før)
 • Forslag til vedtektsendringer sendes inn innen 3. februar (6 uker før) til postmottak@hufo.no
 • Sakspapirer til landsmøtet sendes ut innen 17. februar (4 uker før)
 • Påmelding skjer via: https://goo.gl/forms/xaFBc0KuFej3scao2 innen 17. februar (4 uker før)
 • Forslag til andre saker til dagsorden sendes inn innen 17. februar (4 uker før) til postmottak@hufo.no

Refusjon reise og opphold:

Styremedlemmer:

 • Hufo dekker reise med billigste transportmiddel
 • Hufo dekker overnatting formidlet gjennom Hufo på smarthotel.no

Seremoniledere / Faggruppa / Andre tillitsvalgte:

 • Hufo dekker reise med billigste transportmiddel
 • Hufo dekker overnatting formidlet gjennom Hufo over egenandel på kr. 1000,-

Øvrige medlemmer:

 • Hufo dekker reise og opphold med billigste transportmiddel. Egenandel kr. 1000.-

Mat og drikke:

Alle deltagere på Landsmøtet tilbys gratis måltider i konferanselokalene. Vegetarianske alternativ blir tilbudt. Landsmøtet spiser middag på kvelden etter at det offisielle programmet er ferdig. Her dekker Hufo middag, drikke betales av deltagerne selv. Gi beskjed via påmeldingen innen 17. februar om du har noen spesielle behov, allergier, etc.

Spørsmål eller beskjeder sendes til postmottak@hufo.no – merk med «Landsmøtet 2018».

Landsmøtedokumentasjonen vil bli lagt ut ihht. vedtektene

Du finner landsmøtedokumentasjonen her (åpnes i et eget vindu)

R. Christian Torp
Styreleder
Jan-Egil Mosand
Generalsekretær og vert for landsmøtet