fbpx

Slik kan en humanistisk gravferd se ut

Du er her: Hjem » Slik kan en humanistisk gravferd se ut

Humanistisk gravferd

Vi er stolte av å kunne skreddersy hver seremoni, noe som gjør alle våre seremonier ganske så forskjellige. Men vi vet av erfaring at det kan være fint å ha et utgangspunkt for planleggingen, så her finner du et utgangspunkt for hvordan en humanistisk gravferd kan se ut. Men husk, gravferden skal skreddersys slik at den gir mening for hver enkelt, og være en høytidelig og verdig avskjed for din kjære. 

Musikkinnslag

Seremonileders tale (I)

Kjære alle sammen,

Tusen takk for at dere har kommet hit i dag for å ta avskjed med [avdødes navn]. Vi skal feire et liv levd, og samtidig dele vår sorg over tapet av det livet. Vi møtes her i dag med ulike erfaringer og tanker om livet og om døden. Vi har kanskje ikke alle svarene, men vi vet at livet kan være fantastisk og livet kan være krevende. Livet gir og livet tar. Mennesker er sosiale vesener og for mange er det å oppleve tilhørighet, kjærlighet og aksept for den man er, i et fellesskap, den største gaven i livet.  Dere som er tilstede her i dag har vært en del av [avdødes navn] fellesskap og på ulike måter har dere beriket og har blitt beriket av [hans/hennes] liv.

Jeg kommer fra Humanistforbundet og fått æren av å være seremonileder her i dag. Vårt største ønske er å fremme en raus humanisme der mangfold og fellesskap står sentralt. Vi vil bidra til at alle mennesker får frihet og mulighet til å være akkurat den de er. Hos oss skal man få rom til å være hele mennesker, med all vår mangfoldighet og kompleksitet. Det tror vi skaper gode liv for oss som individer og det vil skape gode samfunn. Denne seremonien er i humanismens ånd.

Kulturelt innslag

Forslag: Filosofen George Santayana har skrevet – Når et menneskeliv er forbi, er det sikkert at det har levd, og har vært ett slags menneske og ikke et annet. Et menneske som forstår seg selv, kjenner den verdien som det evig eier. For når livets øyeblikk er forbi, forblir sannheten om dette mennesket.

Seremonileders tale (II)

[avdødes navn] etterlater seg familie, i tillegg til mange gode venner, kolleger og bekjente. [Hans/hennes] bortgang vil etterlate et stort tomrom og et savn, men også mange gode minner for dem som fikk være en del av livet [hans/hennes].

Når vi mister en som står oss nær, føles det gjerne som om tiden vi fikk sammen var altfor kort. Selv etter et langt liv. Vi sørger over over dagene vi ikke fikk, og kjenner savn når vi tenker på minnene vi sitter igjen med.

Sorgen krever at vi aksepterer at vi har mistet noe eller noen, og at vi videre rekonstruerer ett nytt liv for oss som lever videre.

Møtet med døden kan utløse et mangfold av følelsesmessige reaksjoner – alt fra sjokk, sinne, fornektelse, ergrelse, angst, forvirring, smerte i kropp og sinn, dyp sorg, ja, og til og med lettelse eller glede. Alle disse kan hende vi møter og kjenner. Alle disse kan dukke opp i ulike faser og samtidig bidra til vår mulighet å komme gjennom sorgen. At styrke og mot kan hentes fra dype daler i menneskelivet er noe vi har erfart gjennom alle tider.

Et liv skal sette spor. Selv om livet tar slutt, opphører ikke kjærligheten til den vi har mistet. Livet vil aldri bli det samme, men livet fortsetter og kan atter en gang leves og gi mening. Det er det vi skal finne både som individer og som en del av et fellesskap. Et liv beriket av gode minner, av kjærligheten og inspirasjon fra det livet som var.

Minneord

Kulturelt innslag

Seremonileders tale (III)

Livet, og spesielt i møte med døden, utfordrer oss med noen store eksistensielle spørsmål. Hvor kommer vi fra? Hva er vi? Hvor skal vi hen? Vi undres både som enkeltmennesker og i våre ulike flokker. En ting vet vi helt sikkert: Vi er ikke alene.

Våre liv er en del av en større sammenheng – vi er en del av et fellesskap av mennesker, men også dyr og planter som vi deler denne planeten med. Alle disse fellesskapene er vi en del av og avhengig av for å leve.

Vi er født inn i et fellesskap. Vi kommer til livet, vi blir en del av et nettverk av familie, venner og nærmiljø. Omstendighetene rundt former våre liv på mange vis. Valg blir tatt, handling utført, ord uttalt og hørt. Vi lærer og utvikler oss. Vi tar egne valg.

Vi påvirker andre mennesker og våre omgivelser. Ethvert menneske påvirker verden den lever i og bidrar til sosiale relasjoner som gir våre liv varme, nærhet og mening. Vi har alle et ansvar for å bidra til fellesskapets beste, med de ressursene vi har tilgjengelig.

[Avdødes navn] ga sitt beste ved […]

Avslutning

Livet, og døden, skjer med oss alle. Vi opplever glede og sorg, trygghet og usikkerhet, medgang og motgang – om vi lever i byer eller på bygda, i nord eller i sør, fattig eller rik. Som enkle dråper i havet eller de minste sandkorn – hvert eneste av disse er nødvendig for å bli til hav og jord. Ethvert menneske er en del av en større helhet. Våre ulikheter er en styrke for fellesskapet. Mangfold er en rikdom vi skal omfavne og ta vare på.

Vi vil minnes [avdødes navn] med [f.eks. omsorg og kjærlighet].

Kulturelt innslag

Forslag; dikt ved Andre Bjerke.

Utgang til musikalsk innslag

Litt inspirasjon til kulturelle innslag: MUSIKK og DIKT.