Seremoniforslag

Vi er stolte av å kunne skreddersy hver vielse til hvert enkelt par, noe som gjør alle våre seremonier ganske så forskjellige. Når dere får tildelt en seremonileder fra oss, vil dere få lufte tanker, ideer og motta all den informasjon dere kan trenge.

Hos oss er det kjærligheten og paret som står i sentrum, ikke vår organisasjon. Det er viktig for oss å formidle det humanistiske verdigrunnlag og vi har derfor vi laget en kort tekst som vi gjerne vil at alle våre vigslere skal begynne en vielse med. Her med «Ola» og «Salim» som eksempel:

1. Musikkinnslag og inngang

2. Seremonileders velkomsttale

“Kjære alle sammen! Velkommen til Ola og Salims vielse! Takk for at dere er her for å ta del i denne vakre begivenheten. Jeg kommer fra Humanistforbundet og jeg har fått æren av å være vigsler her i dag. Vi er veldig takknemlige for at Ola og Salim har valgt oss som ansvarlig for deres vielse.

Humanistforbundet er et livssynssamfunn som bygger inkluderende fellesskap basert på et humanistisk livssyn. Vårt viktigste mantra er at menneskeverdet aldri skal bli krenket. Vi jobber for en raus humanisme der mangfold og fellesskap står i sentrum, og vi ønsker å bidra til at alle mennesker får frihet og mulighet til å være akkurat den de er.  Hos oss skal man få rom til å være hele mennesker, med all vår mangfoldighet og kompleksitet. Det skaper gode liv for oss som individ og det skaper gode samfunn.

Derfor er det viktig for oss at Ola og Salim har fått rom til å skape en seremoni som er akkurat slik de ønsker seg. Det er viktig å markere store begivenheter i livet. Det er viktig for oss som enkeltpersoner, og det er viktig for sosiale og familiære relasjoner. Vi trenger gode nettverk rundt oss – og seremonier som dette hjelper oss å synliggjøre tilhørighet, vennskap og kjærlighet.

Når vi får lov til å vie Ola og Salim gjør vi det i respekt for deres individualitet, kjærlighet og liv. Denne vielsen er i deres ånd og med det – i humanismens ånd. Denne markeringen er starten på et ekteskap som skal fylles av kjærlighet, respekt og omtanke. Et ekteskap av to personer med ulike erfaringer som forenes til et fellesskap. Måtte dere få en fantastisk dag.»

3. Ord fra og/eller om brudeparet

4. Kulturelt innslag

5. Vigselstekst del I (obligatorisk)

«Kjære Brudepar. Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Det er en stor og viktig begivenhet når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og motgang.

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.»

6. Kulturelt innslag

7. Vigselstekst del II (obligatorisk)

«Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå: Jeg spør deg først Ola Nordmann: Vil du ha Salim Amir, som står ved din side til din ektefelle? Så spør jeg deg Salim Amir: Vil du ha Ola Nordmann, som står ved din side til din ektefelle?»

8. Parets løfter til hverandre

9. Ringseremoni

Det finnes to måter å gjøre dette på – aktivt eller passivt:

Aktiv

Vigsler: «Gi nå hverandre ringene som dere skal bære som symbol på løftet dere har gitt hverandre her i dag, og gjenta etter meg:”

Vigsler: «først Ola: Salim, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap”. Ola, gjentar.  ”Salim, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap”.

Vigsler: «Så Salim: Ola, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap”. Salim, gjentar: Ola, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap”.

Passiv

Vigsler: «Gi nå hverandre ringene som dere skal bære som symbol på løftet dere har gitt hverandre her i dag».

10. Underskriving av vigselsattest

Vigsler: «Jeg vil nå helt til slutt be dere om å undertegne på dette dokumentet og gjøre hele begivenheten juridisk bindende. I tillegg vil jeg ha to vitner som også skal undertegne på det vi alle har bevitnet».

11. Vigselsteksten del III (obligatorisk)

Vigsler: «Siden dere nå – i vitners nærvær – har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk!»
«Dere kan nå kysse hverandre.» (valgfritt)

12. Musikkinnslag og utgang

Bestilling av vielse

[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]