Konfirmasjon hos Humanistforbundet

Humanistforbundets konfirmasjonsprogram er moderne og inkluderende – og definitivt for alle.

 • Unge og inspirende kursledere
 • Relevant tematikk fra inviterte kursholdere 
 • Koselig festseremoni på Soria Moria

I 2020 og 2021 arrangerer vi i Humanistforbundet konfirmasjonstilbud kun i Oslo.
Vi har et mål om å utvide tilbudet til flere steder i 2022.

Inspirasjon og sosiale aktiviteter

KONFIRMASJON FOR ALLE gir innsikt i temaer som er viktige og relevante. De unge får reflektere og diskutere, og derigjennom skjønne litt mer av den verden vi lever i og hvilken viktig rolle ungdom har. Dyktige, ungdommelige innledere deler kunnskap og inspirasjon gjennom samtaler, interaktiv læring og sosiale aktiviteter. For vi vet at unge engasjerer unge.

 • Konfirmantene vil tenke og prate sammen og oppdage nye sider ved seg selv, folk rundt seg og samfunnet som helhet.
 • Vi undeviser i å respektere, tolerere og inkludere hverandre
 • Tre helt sentrale tema er menneskeverd, humanisme og klima.

Aktuelle tema

 • Humanisme og menneskeverd
 • Ungdomstidens utfordringer og muligheter
 • Demokrati for ungdom
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Natur, klima og miljø
 • Politikk og engasjement
 • Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Fra kurs til fest

KONFIRMASJON FOR ALLE er morsomt, engasjerende og interaktivt. Kurset ledes av en engasjert kursleder, mens tema presenteres av fagfolk og spreke ungdomsrepresentanter. Programmet avsluttes med en høytidelig seremoni med utdeling av diplom, ungdommenes eget referathefte, taler og kulturelle innslag.

 • Ti faglige og sosiale samlinger
 • Engasjerte foredragsholdere
 • Interessante ekskursjoner
 • Høytidelig og feststemt seremoni med god plass for familien

Program Humanistforbundet i Oslo

For 2021 er alle praktiske detaljer snart på plass etter samme opplegg som i år.

Det ble mange endringer på grunn av koronapandemien, men dette skjedde i 2020:

 • Oppstart: Mandag 27. januar 2020
 • Kurssted: Hersleb videregående skole, Herslebs gate 20B, Gamle Oslo bydel.
 • Mandager fra kl 18:00 til 20:00 (det er ikke kurs uke 8/9/15/16)
 • Siste kursdag skulle vært mandag 27. april, men er foreløpig utsatt til slutten av september.
 • Avslutningsseremonien, som skulle vært lørdag 2. mai på eventyrslottet Soria Moria på Torshov, er foreløpig utsatt til oktober.
 • Til avslutningsseremonien kan hver konfirmant invitere inntil ti gjester (med mindre samfunnssituasjonen tilsier noe annet).

Påmelding og pris

Pris avhenger av foresattes (eller konfirmantens) medlemskap i Humanistforbundet:

 • Hvis minst én er medlem: 2.300 kr
 • Ikke-medlem: 2.900 kr
 • Søskenrabatt: 500 kr per konfirmant (om de konfirmerer seg samtidig)

KONFIRMASJON FOR ALLE er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle.
Hvis økonomi er en hindring,  ber vi dere ta kontakt med oss på post@humanistforbundet.no.

Er du ikke medlem? BLI MEDLEM i Humanistforbundet – det er enkelt, gratis og viktig!
NB: Man må være fylt 15 for å kunne tegne medlemskap i et tros-/livssynssamfunn i Norge. Er man under 15, må en av de foresatte gjøre innmeldingen.