Konfirmasjon for alle

Vårt humanistiske konfirmasjonsprogram er moderne og inkluderende – og for alle.

 • Opplevelser
 • Kursing
 • Feststemt seremoni

I 2020 arrangerer vi konfirmasjon kun i Oslo – fra 2021 vil vi ha tilbudet flere steder i landet.

Inspirasjon og sosiale aktiviteter

KONFIRMASJON FOR ALLE gir innsikt i temaer som er viktige og relevante. De unge får reflektere og diskutere, og derigjennom skjønne litt mer av den verden vi lever i og hvilken viktig rolle ungdom har. Dyktige, ungdommelige innledere deler kunnskap og inspirasjon gjennom samtaler, interaktiv læring og sosiale aktiviteter. For vi vet at unge engasjerer unge.

Konfirmantene vil tenke og prate sammen, og oppdage nye sider ved seg selv, folk rundt seg og samfunnet som helhet. De vil lære å respektere, tolerere og inkludere hverandre, og tre helt sentrale tema er menneskeverd, humanisme og klima.

Aktuelle tema

 • Humanisme og menneskeverd
 • Ungdomstidens utfordringer og muligheter
 • Demokrati for ungdom
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Natur & klima
 • Politikk og engasjement
 • Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Fra kurs til fest

KONFIRMASJON FOR ALLE er morsomt, engasjerende og interaktivt. Kurset ledes av en engasjert kursleder, mens tema presenteres av fagfolk og spreke ungdomsrepresentanter. Programmet avsluttes med en høytidelig seremoni med utdeling av diplom, ungdommenes eget referathefte, taler og kulturelle innslag.

 • Ti faglige og sosiale samlinger
 • Engasjerte foredragsholdere
 • Interessante ekskursjoner
 • Høytidelig seremoni

Program Oslo 2020

 • Oppstart: Mandag 27. januar 2020
 • Kurssted: Ærverdige Hersleb videregående skole, Herslebs gate 20B, Gamle Oslo bydel.
 • Mandager fra kl 18:00 til 20:00 (det er ikke kurs uke 8/9/15/16)
 • Siste kursdag: Mandag 27. april 2020
 • Avslutningsseremoni: Lørdag 2. mai 2020 på eventyrslottet Soria Moria, Torshov
 • Til avslutningsseremonien kan hver konfirmant invitere inntil ti gjester

Påmelding og pris

Pris avhenger av foresattes (eller konfirmantens) medlemskap i Humanistforbundet:

 • Hvis minst én er medlem: 2.300 kr
 • Ikke-medlem: 2.900 kr
 • Søskenrabatt: 500 kr per konfirmant (om de konfirmerer seg samtidig)

KONFIRMASJON FOR ALLE er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle.
Hvis økonomi er en hindring,  ber vi dere ta kontakt med oss på post@humanistforbundet.no.

Er du ikke medlem? BLI MEDLEM – det er enkelt, gratis og spennende!
NB: Man må være fylt 15 for å kunne tegne medlemskap i et tros-/livssynssamfunn i Norge. Er man under 15, må en av de foresatte gjøre innmeldingen.

Vil du ha vårt nyhetsbrev? Meld deg på.