fbpx

Humanistisk konfirmasjon

Konfirmasjon for alle

Humanistisk konfirmasjon er en opplevelse, et kurs og en fest for ungdom. Gjennom ti kurskvelder skal ungdommene reflektere, samtale og oppleve nye sider ved samfunnet, seg selv og sine medmennesker. Konfirmasjon for alle er et moderne, inkluderende og tolerant konfirmasjonsopplegg rettet mot alle ungdommer i alderen 14-15 år. Konfirmasjon er en tradisjon og en seremoni vi ønsker å bruke til å lære ungdom å respektere hverandre, tolerere hverandre og inkludere hverandre. Vi vil gi ungdommene verktøy til å ta vare på klima, menneskeverdet og humanismen.

Hvilke spørsmål tar vi opp?

Konfirmasjon for alle samler ungdom som ønsker å lære mer og reflektere rundt samfunnsaktuelle temaer som er viktig for de unge. Ungdommene får øve på å reflektere og diskutere, og forhåpentligvis også få en litt bedre forståelse av  verden de lever i og hvilken rolle ungdom spiller. Gjennom dyktige innledere, ungdomsrepresentanter og ungdommen selv vil vi belyse mangfold gjennom samfunnsspørsmål, etiske problemstillinger og skape gode samtaler gjennom interaktiv læring og sosiale aktiviteter.

Eksempler på tema er:

 • humanisme og menneskeverd
 • ungdomstidens utfordringer og muligheter
 • demokrati for ungdom
 • kjønn og seksualtetsmangfold
 • natur & klima
 • politikk og engasjement
 • kommunikasjon og presentasjonsteknikker

Kurskvelder og seremoni

Konfirmasjon for alle er et morsomt, engasjerende og interaktivt humanistisk konfirmasjonstilbud der ungdommen bidrar aktivt for å lære noe nytt. Kurset vil ledes av en ung lokalt engasjert kursleder, mens tema vil presenteres både av erfarne fagfolk og ungdomsrepresentanter. Vi har god erfaring med at unge engasjerer unge.  Programmet avsluttes med en høytidelig avslutningsseremoni med utdeling av diplom, referatshefte skrevet av ungdommene selv, taler og kulturelle innslag.

 • 10 faglige og sosiale samlinger
 • Ulike engasjerte foredragsholdere
 • Ekskursjoner
 • Høytidelig seremoni

Hvor kan man delta på humanistisk konfirmasjon?

I 2020 arrangerer Humanistforbundet Konfirmasjon for alle i følgende byer  

 • Oslo
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Tromsø

Påmelding og Pris

Påmeldingen åpner mandag 6. mai klokken 12:00. Lenke til påmelding publiseres her og varsles gjennom Humanistforbundets kanaler.

Pris avhenger av foresattes medlemskap: Medlem: 2300,- Ikke-medlem: 2900,- . I tillegg har vi 500,- søskenrabatt per konfirmant dersom to søsken konfirmerer seg samtidig.

Vi er opptatt av at dette skal være et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, så dersom pris er en hindring – send oss en epost med kontaktinformasjon til konfirmant og foresatt. Vi tar kontakt og finner en løsning.

Vil du bli medlem? Meld deg inn her

Vil du melde deg på vårt nyhetsbrev? Meld deg på her