fbpx

Humanistisk konfirmasjon

Vårt konfirmasjonsprogram heter KONFIRMASJON FOR ALLE og er et moderne og inkluderende opplegg rettet mot ungdom i alderen 14-15 år.

 • Opplevelser
 • Kursing
 • Feststemt seremoni

Inspirasjon og sosiale aktiviteter

KONFIRMASJON FOR ALLE samler ungdom som ønsker å lære mer om temaer som er viktige og relevante for dem. De får øve på å reflektere og diskutere, og derigjennom skjønne litt mer av den verden vi lever i og hvilken viktig rolle ungdom har. Dyktige unge og voksne innledere vil dele kunnskap og inspirasjon gjennom samtaler, interaktiv læring og sosiale aktiviteter. Og ja – vi vet at unge engasjerer unge!

Gjennom 10 kurskvelder skal ungdommene tenke og prate sammen, og forhåpentligvis oppdage nye sider ved seg selv, folkene rundt seg og samfunnet som helhet. I lys av konfirmasjon som tradisjonell seremoni ønsker vi å lære ungdom å respektere, tolerere og inkludere hverandre. Særlig fokus har vi på klima, menneskeverd og humanisme.

Aktuelle tema

 • Humanisme og menneskeverd
 • Ungdomstidens utfordringer og muligheter
 • Demokrati for ungdom
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Natur & klima
 • Politikk og engasjement
 • Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Fra kurs til fest

KONFIRMASJON FOR ALLE er morsomt, engasjerende og interaktivt. Kurset ledes av en engasjert kursleder, mens tema presenteres av fagfolk og spreke ungdomsrepresentanter. Programmet avsluttes med en høytidelig seremoni med utdeling av diplom, ungdommenes eget referathefte, taler og kulturelle innslag.

 • Ti faglige og sosiale samlinger
 • Engasjerte foredragsholdere
 • Interessante ekskursjoner
 • Høytidelig seremoni

I Oslo 2020

I 2020 arrangerer vi KONFIRMASJON FOR ALLE kun i Oslo. Fra 2021 vil vi ha tilbudet flere steder i landet. All undervisning skjer mandager fra kl 18:00 til 20:00 og vil holdes på et sted lett tilgjengelig i Oslo sentrum.

 • Kursstart: Mandag 27. januar 2020 i Oslo sentrum
 • Siste kursdag: Mandag 27. april 2020
 • Avslutningsseremoni: Lørdag 2. mai 2020 på Soria Moria, Torshov
 • Pga. helligdager er det IKKE undervisning i ukene 8, 9, 15 og 16
 • Til avslutningsseremonien kan hver konfirmant invitere inntil ti gjester

Påmelding og pris

Påmelding skjer fortløpende via vårt påmeldingsskjema. Det er begrenset plass, så første ungdom til mølla…

Pris avhenger av foresattes (eller konfirmantens) medlemskap i Humanistforbundet:

 • Medlem: 2.300 kr
 • Ikke-medlem: 2.900 kr
 • Søskenrabatt: 500 kr per konfirmant (om de konfirmerer seg samtidig)

KONFIRMASJON FOR ALLE er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle. Dersom prisen er en hindring, må dere kontakte oss på post@humanistforbundet.no med kontaktinformasjon til konfirmant og foresatt, samt om du ønsker oppdelt betaling eller har behov for redusert pris. Vi tar kontakt og finner en løsning.

Ikke medlem? BLI MEDLEM – det er enkelt, gratis og spennende!
NB: Man må være fylt 15 for å kunne tegne medlemskap i et tros-/livssynssamfunn i Norge. Er man under 15, må en av de foresatte gjøre innmeldingen.

Vil du ha vårt nyhetsbrev? Meld deg på.

 Humanistisk konfirmasjon for alle

Humanistisk konfirmasjon for alle

 Susanne (kursleder)

Susanne (kursleder)

 Dina (assisterende kursleder)

Dina (assisterende kursleder)