fbpx

Humanistisk gravferd

Ta farvel i en humanistisk begravelse

Når noen vi er glad i dør er det for mange viktig å samles for å minnes, hedre og sørge over et menneske som har gått ut av tiden.

Alle som ønsker det kan velge en humanistisk gravferd hos oss – helt uavhengig av hvor den avdøde var medlem. Fordi det er menneskeverdet vi verdsetter og hedrer.

En verdig begravelse

Humanistforbundet tilbyr en høytidelig, vakker gravferd, hvor den avdøde settes i sentrum.

Vi ønsker at de pårørende i så stor grad som mulig vil bidra til å utforme seremonien og har ingen restriksjoner for bruk av eksempelvis sang-/salmevalg, kulturinnslag og/eller kulturelle og religiøse symboler.

Våre seremoniledere bistår i planleggingen med tips og råd til hvordan man kan skape et verdig punktum for levd liv. Vi hjelper de pårørende med å skape en vakker og minneverdig ramme, med alt fra musikk, minnetaler, dikt og sang. Det aller viktigste er at du som pårørende står fritt til å forme gravferden slik du selv ønsker. Vi holder også minnetale dersom det er ønskelig.

Ta kontakt med oss

Så vil vi følge dere opp personlig og finne en egnet, trygg og erfaren seremonileder til å veilede dere, slik at dette blir en personlig og verdig avskjed. Ring oss eller ta kontakt på post@humanistforbundet.no.

En humanistisk gravferd innebærer tett oppfølging, et planleggingsmøte og gravferdsseremoni. Seremonihonoraret på 4.500 kr er uavhengig av medlemskap i Humanistforbundet. Eventuelle reiseutgifter for seremonileder kommer i tillegg.