fbpx

Humanistisk gravferd

Et verdig farvel

Når noen vi er glad i dør er det for mange viktig å samles for å minnes, hedre og sørge over et menneske som har gått ut av tiden.

Dere bestemmer

Humanistforbundet tilbyr en høytidelig, vakker seremoniell gravferd hvor den avdøde settes i sentrum. Vi ønsker at de pårørende i så stor grad som mulig vil bidra til å utforme seremonien, og setter ingen restriksjoner for bruk av kulturelle eller religiøse symboler. Våre seremoniledere bistår i planleggingen med tips og råd til hvordan man kan skape et verdig punktum for levd liv. Vi har forslagene, de pårørende står fritt til å forme gravferden slik de selv ønsker. Vi holder også minnetale dersom det er ønskelig.

Ta kontakt med oss

Så vil vi følge dere opp personlig og finne en egnet, trygg og erfaren seremonileder til å veilede dere, slik at dette blir en personlig og verdig avskjed. Ring oss eller ta kontakt på post@humanistforbundet.no.

En gravferdsseremoni innebærer tett oppfølging av sekretariat og seremonileder, planleggingsmøte og selve gravferdsseremoni. Seremonihonoraret er 3.800 kr for medlemmer og 4.800 kr for ikke-medlemmer). Eventuelle reiseutgifter for seremonileder kommer i tillegg (planleggingsmøte og seremonidag).