Viktige seremonier i våre liv

Humanistiske seremonier er en feiring av menneskene, fellesskapet og mangfoldet. Derfor lager vi skreddersydde seremonier for dere som ønsker å feire viktige dager i livet. Om dere ønsker kreative opplegg, bruke symboler eller innslag fra andre religioner eller bare ha en ikke-religiøs (sekulær) seremoni som feirer kjærlighet og fellesskap mellom mennesker.

Humanistiske seremonier for alle

Vi tenker det er viktig å markere store begivenheter i livet – for oss som enkeltpersoner, vårt nære nettverk og vårt fellesskap. Humanistiske seremonier hjelper oss å synliggjøre tilhørighet, vennskap og kjærlighet. Hos oss er det rom for å være hele seg med alt sitt mangfold. Derfor vil vi gjerne bidra til at hver eneste seremoni blir unik.

Seremonier over hele landet

Her kan du se hvor våre seremoniledere holder til. Og siden de både er mobile og fleksible, er det nesten alltid en av dem like i nærheten.

Er du medlem?

Som medlem har du ekstra gunstige betingelser på seremonier. Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn enkelt og gratis.


   


Informasjon vedrørende koronasituasjonen:
Vi gjennomfører vielser så lenge nasjonale og kommunale retningslinjer for smittevern er ivaretatt. Se Folkehelseinstituttet sine nettsider for gjeldende smittevernregler i din kommune. Samtidig har vi forståelse for om dere ønsker å endre bryllupsplanene gitt dagens situasjon. Dere kan da enten få refundert seremonihonoraret eller vi kan sette datoen åpen slik at dere bare melder inn ny dato når den tid kommer.