Viktige seremonier i våre liv

Humanistiske seremonier er en feiring av menneskene, fellesskapet og mangfoldet blant oss. 

Derfor arrangerer vi skreddersydde seremonier for dere som ønsker å feire eller markere viktige dager i livet. Om man ønsker kreative evenementer, ha med symboler eller innslag fra andre religioner eller vil ha en sekulær seremoni som feirer kjærlighet og fellesskap mellom mennesker.

Humanistiske seremonier for alle

Vi tenker det er viktig å markere store begivenheter i livet – for oss som enkeltpersoner, vårt nære nettverk og vårt fellesskap. Humanistiske seremonier hjelper oss å synliggjøre tilhørighet, vennskap og kjærlighet. Hos oss får folk rom til å være hele seg med alt sitt mangfold. Derfor tilbyr vi skreddersydde humanistiske seremonier for alle som ønsker å feire viktige dager i sine liv.

Seremonier over hele landet

Her kan du se hvor våre seremoniledere holder til. Og siden de både er mobile og fleksible, er det så godt som alltid en av dem like i nærheten…

Er du medlem?

Våre medlemmer har spesielt gunstige betingelser på de fleste av våre humanistiske seremonier. Hvis du ikke er medlem hos oss, kan du melde deg inn enkelt og gratis!


Informasjon vedrørende koronasituasjonen:
Vi gjennomfører vielser så lenge nasjonale og kommunale retningslinjer for smittevern er ivaretatt. Se Folkehelseinstituttet sine nettsider for gjeldende smittevernregler i din kommune. Samtidig har vi forståelse for om dere ønsker å endre bryllupsplanene gitt dagens situasjon. Dere kan da enten få refundert seremonihonoraret eller vi kan sette datoen åpen slik at dere bare melder inn ny dato når den tid kommer.