Richard – Hedmark

Richard Adams

Richard holder til i Hedmark på grensa mot Akershus og har vært vigsler i Hufo siden mai 2015. Han reiser gjerne langt for å få være med på en av de viktigste dagene i mange menneskers liv.

«Jeg får treffe så mange hyggelige og glade mennesker. Å få bevitne kjærligheten og respekten mellom mennesker er stort!»

Seremoniene Hufo tilbyr er nøytrale, hva tro og tvil angår. Det betyr at menneskene i ekteskapet kommer i sentrum. Paret skal selv få ta del i utformingen av sin vielse, den er et minne for livet. Richard har kunnskap om gamle tradisjoner som kan gi seremonien en spennende og meningsfull ramme.

«Det å ha med gamle tradisjoner som håndknyting, faktisk smis i hymnens lenker eller å lese egne bryllupsløfter til hverandre kan gjøre dagen helt spesiell for det lykkelige paret.»

En bryllupseremoni skal symbolisere kjærligheten paret har til hverandre og den respekten og friheten de skal ha som selvstendig individer. Hufos seremoni og Richard skaper denne rammen, gjennom å tilby vigsel til brudepar i hele landet.

Her er Richard i aksjon under en nydelig og lystig utevielse i 2016.

Profile details