Gunnhild – Rogaland

Gunnhild Ingrid Folgerø

Gunnhild bor i Stavanger og har vært seremonileder for Hufo siden april 2015.

Siden den tid har Gunnhild hatt en tredvetalls seremonier og er vår store ressurs i Rogaland.

Tilbakemelding fra en av hennes seremonier; «Gunnhild Folgerø gjorde vielsen vår til langt mer enn vi hadde forventet og sett for oss. I forkant av seremonien sørget hun for at nødvendig utstyr ble plassert på best mulig måte og instruerte de som hadde oppgaver under seremonien. Under vielsen pratet hun høyt og tydelig slik at samtlige av de 70 tilstedeværende fikk alt med seg. Hun varierte stemmebruken og holdt en flott tale i tillegg til det formelle som skal leses opp. Vi kunne ikke vært mer fornøyde og det er nesten synd at vi ikke skal gifte oss igjen, for Gunnhild var en fantastisk vigsler som sørget for en perfekt seremoni!»

Her er Gunnhild i aksjon i en annen nydelig strand-vielse på Jæren i 2015.

Profile details