Åsta – Trøndelag

Åsta Elisa Pedersen Elden

Åsta holder til i Trøndelag. Hun holder både vielser og mentorfester.

Jeg er glad i rollen som vigsler fordi det rett og slett er et gledesoppdrag. Kjærligheten, mellom to mennesker som velger å ta et nytt og forpliktende steg i sitt samliv, feires og høytideliggjøres. Ved å møte parene og få ta del i et av de viktigste øyeblikkene i deres liv, får jeg oppleve storheten i dette øyeblikket og kjærligheten mellom akkurat disse to menneskene på kloss hold.

Grunnen til at jeg ønsker å anbefale vigsel gjennom Hufo – og som mange par også forteller meg at er årsaken til at de velger oss – er den valgfrihet, livssynsnøytralitet og de tilpasningsmuligheter vi tilbyr. Det er viktig for meg å formidle at jeg er en nøytral part som ikke legger bånd på hvilken tid, hvilket sted eller hva slags innhold parene ønsker i sin seremoni. Det er to mennesker som inngår ekteskap, som sammen finner fram til en seremoni de ønsker seg. Det er to likestilte mennesker som kanskje har ulike syn på tradisjon og tro. Jeg er heldig som har muligheten til å tilby en ekteskapsinngåelse og en seremoni som tilrettelegges for parene – uten å legge føringer for denne.

Min drømmeseremoni er vanskelig å beskrive. Tidligere var jeg ikke spesielt opptatt av rammene rundt en eventuell egen ekteskapsinngåelse, og drømmer ikke om å være brud. I dag er jeg full av inntrykk som har påvirket dette utgangspunktet. Jeg kan nok si såpass at jeg, dersom jeg en gang skulle velge å gifte meg, har et ønske om å bli vigslet av en av mine kolleger i Hufo.

Jeg har holdt seremonier av tradisjonell og utradisjonell art, seremonier med alt fra 4-150 mennesker til stede. Jeg har holdt både små og enkle og større seremonier med personlige og kulturelle innslag fra parenes og gjestenes side, på norsk og på engelsk, og med oversettere til andre språk. Jeg har vært i flotte lokaler, i hager, på strender, på båtreiser og fjelltopper.

Bildet illustrerer Åsta på en dagstur på Rørosvidda vinterstid, hvor brudepar, forlovere og Åsta selv reiste i over 5 mil i hvert vårt hundespann.

Profile details