fbpx
Konst. styreleder 2020 (2019-2021)

Dorte Birch

Leder informasjonskontoret for folkehøgskolene
Mobil: +47 913 52 372
E-post: dorte@folkehogskole.no
Linkedin
Styremedlem (2018-2020)

Eirik Christophersen

Seniorrådgiver Flyktninghjelpen
Mobil: +47 907 87 991
E-post: eirik.christophersen@nrc.no
Linkedin

Styremedlem (2018-2020)

Annette Skogheim

Administrasjonsleder Vellenes Fellesorganisasjon
Mobil: +47 473 69 914
e-post: annette.henriksen@outlook.com 
Linkedin
Styremedlem (2019-2021)

Hans Olav Arnesen

Kommunikasjonskonsulent for Samarbeidet for tros og livssynssamfunn (STL)
Religioner.no
Mobil: +47 466 64 083
E-post: hansolav@trooglivssyn.no
Linkedin
Styremedlem (2019-2021)

Ram Eivind Gupta

Redaksjonsleder i den flerkulturelle avisen Utrop
Mobil: +47 911 92 252
E-post: rameivindgupta@gmail.com
Styremedlem (2019-2021)

Bjørn Ursin

Partner Con Moto
Mobil: +47 906 12 900
e-post: bu@conmoto.no
Linkedin
Vara (2019-2021)

Kate Odsylv Sundt

Jobber innen Ideell organisasjonsledelse
Mobil: +47 977 66 036
E-post: odsylv@gmail.com
Linkedin

Vara (2019-2021)

Sten J. McNeil Ånnerud

Intranettredaktør Bufdir (Barne, ungdoms og familiedirektoratet)
Mobil: +47 988 30 617
E-post: sten.annerud@gmail.com  
Linkedin