Dorte Birch

Dorte Birch

Leder informasjonskontoret for folkehøgskolene

Konst. styreleder 2020 (2019-2021)
Mobil: +47 913 52 372

Eirik Christophersen

Eirik Christophersen

Seniorrådgiver Flyktninghjelpen

Styremedlem (2019-2021)
Mobil: +47 907 87 991

Annette Skogheim

Annette Skogheim

Administrasjonsleder Vellenes Fellesorganisasjon

Styremedlem (2018-2020)
Mobil: +47 473 69 914

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Kommunikasjonskonsulent for Samarbeidet for tros og livssynssamfunn (STL)

Styremedlem (2019-2021)
Religioner.no
Mobil: +47 466 64 083

Ram Eivind Gupta

Ram Eivind Gupta

Redaksjonsleder i den flerkulturelle avisen Utrop

Styremedlem (2019-2021)
Mobil: +47 911 92 252

Bjørn Ursin

Bjørn Ursin

Partner Con Moto

Styremedlem (2019-2021)
Mobil: +47 906 12 900

Kate Odsylv Sundt

Kate Odsylv Sundt

Jobber innen Ideell organisasjonsledelse

Vara (2019-2021)
Mobil: +47 977 66 036

Sten J. McNeil Ånnerud

Sten J. McNeil Ånnerud

Intranettredaktør Bufdir (Barne, ungdoms og familiedirektoratet)

Vara (2019-2021)
Mobil: +47 988 30 617