fbpx

Personvernerklæring

Du er her: Hjem » Om oss » Personvernerklæring
1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Generalsekretæren er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Humanistforbundet

2. Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av personopplysninger i Humanistforbundeter å kunne drive livssynssamfunnet Humanistforbundet som en medlemsorganisasjon.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Humanistforbundet er personopplysningsloven og lov om trudomssamfunn og ymst anna.

4. Hvilke personopplysninger behandles? 
De følgende personopplysninger behandles i Humanistforbundet når det gjelder våre medlemmer:

 • Medlemmers navn
 • Medlemmers adresse
 • Medlemmers fødselsnummer (pålagt av myndighetene på grunn av den offentlige støtteordningen ti livssynssamfunn)
 • Medlemmers e-postadresse
 • Medlemmers mobilnummer
 • Medlemmers seremonidato
 • Medlemmers tillitsverv

5. Hvor hentes opplysningene fra?
All informasjon om medlemmer stammer i utgangspunktet fra medlemmer selv. Kilder er:

 • innmeldingsskjemaet på humanistforbundet.no
 • opplysninger de sender til oss til post@humanistforbundet.no
 • opplysninger de sender til oss per post
 • telefonsamtaler

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Medlemskap i Humanistforbundet er frivillig og alle opplysninger fra medlemmer er avgitt frivillig.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Konkrete opplysninger om medlemskap utleveres ikke direkte til tredjeparter.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alle medlemmer som er utmeldte blir anonymisert innen rimelig tid. Likeså alle døde medlemmer.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Medlemmer har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om den enkelte iflg Personopplysningsloven. Dette skjer ved at vi ved alle medlemsutsendinger opplyser om hva vi har registrert om den enkelte. Videre har alle medlemmer tilgang til sine opplysninger via minside.human.no

10. Hvordan sikres opplysningene?
Alle medlemsopplysninger ligger sikkert forvart på sikre servere. Og det er kun autorisert personale som har tilgang til medlemmers opplysninger.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med Humanistforbundet på 21 89 99 10