fbpx

Velkommen til Landsmøte 2019

Humanismedag og landsmøte 16. mars 2019

Humanismedagen

Humanistforbundet inviterer til en samtale om humanisme samtidig som vi arrangerer Landsmøte 2019. Landsmøtet starter klokken 10.00 og varer til 14.00 på Kulturhuset i Oslo.

Fra klokken 14.00 fortsetter vi med en samtale om humanisme og humanismens plass i samfunnet. Vi avslutter dagen med lett servering og gode samtaler, humanister imellom.

PROGRAM
09.30: Registrering av delegater
10.00: Åpning av Landsmøtet 2019 ved Børre Sørdahl
10.30: LandsmøtesakerSak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Valg av referent og tellekorps Sak 3: Valg av to personer til å skrive under protokoll fra landsmøtet Sak 4: Godkjenning av forretningsorden og ordstyrer Sak 5: Styrets årsberetning Sak 6: Budsjett 2019 og forslag til Strategisk plan 2019 – 2021
11.45: Lunsj
12.30: LandsmøtesakerSak 7: Vedtektsendringer Sak 8: Valg av styre og valgkomité
13.45: Landsmøtet avsluttes
14.00: Panelsamtale:Elise Kruse leder en dialog om humanisme i Norge fra ulike tradisjoner og perspektiver.
15.45: Humanistisk underholdning:Hannah Wozene Kvam – Slampoet
16.00: Humanistisk mingling og spisingFingermat og allverdens samtaler mellom gode humanister
Børre Sørdahl
Børre Sørdahl Styreleder
Elise Skarsaune Generalsekretær

Ekstraordinært landsmøte 20.juni 2019