Om å skape et litt bedre samfunn

Humanistforbundet er et livssynsfellesskap for humanister som ble etablert i 1997. Vi er en demokratisk, positiv og åpen organisasjon for alle humanister, med en administrasjon som holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Vi gir humanisme en moderne og inkluderende stemme

Vi må sammen synliggjøre menneskelige hensyn og verdier i den offentlige samtalen på tvers av religion, legning, kjønn, alder og tradisjon. Viktige oppgaver er:

 • Å skape en rausere og mer nyansert dialog mellom individer og grupper på tvers av livssyn og andre ulikheter.
 • Å bidra til at mennesker opplever tilhørighet i et inkluderende og meningsskapende fellesskap.
 • Å skape humanistiske seremonier til alle livets faser. Alle våre seremonier er bygget på åpenhet og toleranse.

Humanisme er en fantastisk verktøykasse for å bygge bedre samfunn!

Humanismen som livssyn

Et livssyn forklarer hvordan en forstår menneskets plass i verden og hva som er et godt liv for mennesker.

 • Alle mennesker er verdifulle i kraft av å være mennesker
 • Menneskeverdet er medfødt og kan ikke mistes
 • Alle mennesker er like mye verdt
 • Menneskets verdighet og likeverd er selve grunnmuren i humanismens menneskesyn
 • Alle mennesker har de samme grunnleggende friheter, rettigheter og ansvar
 • Den enkelte har mulighet for å være seg selv, i frihet og med verdighet, i fellesskap med andre

Som livssyn setter humanismen mennesket i sentrum. Mennesket er målestokken i alle moralske spørsmål. Hva som er godt eller ondt i en bestemt situasjon, bestemmes av om konsekvensene for mennesket er positive eller negative.

Vi anbefaler gjerne boken Hva er humanisme av Dag Hareide.

Vår forståelse av humanismen

Vi mener vitenskapen og den menneskelige fornuft har vist hvordan verden og mennesket ble til, og hvordan vi gjennom evolusjon har blitt til deg og meg slik vi er her og nå.

 • Vi er tilhengere av en religionsnøytral stat og likeverd mellom alle livssyn.
 • Vi gir den enkelte frihet til selv å svare på om det finnes noen guddommelig, åndelig eller overnaturlig virkelighet utenfor mennesket og det vi kan se og beskrive gjennom vitenskapen, eller ikke.
 • Alle som ønsker å stå sammen om vår forståelse av de humanistiske kjerneverdiene er velkomne i vårt fellesskap.
 • Vi anerkjenner mennesker som likeverdige – uansett tro og tvil.
 • Vi er åpne for ulike kultur- og tradisjonsuttrykk i våre seremonier, inkludert religiøse symboler og innslag.
 • Vår ambisjon som humanistisk bevegelse er Humanisme for mangfold og fellesskap.
 • Vi ønsker mangfold hjertelig velkommen i egne rekker og tror dette er en styrke og en berikelse for samfunnet.
 • Vi ønsker å skape inkluderende fellesskap og bidra til et rausere fellesskap rundt oss.

Har du lyst å bli medlem hos oss?

Stadig flere mennesker blir bevisste sitt livssyn og velger deretter. Uoffisielle anslag sier allikevel at halvparten av nordmenn er humanister uten å være medlem av et humanistisk livssynssamfunn. Vi tror fullt og helt at humanisme er en viktig verktøykasse for å skape et litt bedre samfunn. Derfor er det kjempeviktig at du blir medlem hos oss! :)

BLI MEDLEM – Det er enkelt, gratis – og viktig!

Blogginnlegg om humanisme

Hva er humanisme?

Humanisme er kjærlighet for alle.

Humanismens historie.

Humanisme i Norge.

Humanisme og mangfoldet i naturen.

Lokalpolitikk, kirkevalg og humanisme.