Viktige verdiord slik vi tenker det

Vi anerkjenner at mennesker har forskjellige filosofiske, religiøse, kulturelle og politiske begrunnelser for begrep som menneskeverd, verdighet, rettferdighet, frihet og fred. Det er viktig for oss at du vet hva vi tenker og mener. For vi tenker at humanismen er en fantastisk verktøykasse for å bygge et bedre samfunn.

Aksept

 • Gripe livet på dets egne betingelser. 
 • Møte sannhet med ærlighet. 
 • Anerkjenne andre og seg selv for egenskaper vi har.
 • Ikke dømme og kritisere for det vi ikke har.
 • Akseptere seg selv.

Anerkjennelse 

 • Verdsette det gode i livet.
 • Være takknemlighet.
 • Verdsette mennesker og læring.
 • Anerkjenne andre. 
 • Gi anerkjennelse til andre.

Ansvar

 • Gjøre det vi lover og alltid gjøre vårt beste.
 • Vilje til å stå til ansvar for våre valg. 
 • Påta oss oppgaver med engasjement og pålitelighet.
 • Ha forståelse og skille mellom hva som er vårt og andres ansvar.
 • Gi respons på en god måte.

Besluttsomhet

 • Ta avgjørelser med bestemthet.
 • Ha mot og evne til å skjelne viktighet.
 • Mot til handlingskraft.
 • Er tilfreds med beslutninger.
 • Valg basert på kunnskap, erfaring og hva som er rett og passende.

Dannelse 

 • Respekt for andre.
 • Oppføre oss – også når det er utfordrende.
 • Vennlig framferd.
 • Omtanke for andre.
 • Høflig tilstedeværelse.

Empati

 • Anerkjenne de kvaliteter livets viktige seremonier gir oss.
 • Delta i andres liv og sette oss inn i andres situasjoner og forstå hva mennesker erfarer.
 • Bli dypt oppmerksom på tanker og følelser med en deltakelse slik at andre får større klarhet i egne tanker.
 • Beskytte oss mot fordommer, klandring og dømming som splitter mennesker.
 • Inspirere til å gjøre gode ting for gode liv – og knytter oss sammen.

Engasjement

 • Bry seg inderlig om en person, et mål eller en overbevisning. Det vi som humanister vil, går vi helhjertet inn for.
 • Sette mål om at mennesker skal leve gode liv og vi løfter dem og holder dem.
 • Gjøre en ekstra innsats for humane verdier.
 • Være trofaste i våre relasjoner og ikke svikte på grunn av problemer.
 • Styrke vår indre integritet og øker evnen vår som humanister til å bære ansvar og respekt for mennesket.

Enhet

 • Gir styrke og fører mennesker sammen.
 • Forbund med mennesker og alt liv.
 • Frir oss fra splittelse og fordommer.
 • Fører til fred og overvinner frykt.
 • Oppstår når vi verdsetter mennesker og familien.

Enkelhet

 • Tilfreds med livet. 
 • Oppmerksomme på hva som er viktig i livet.
 • Verdsetter dem vi elsker.
 • Frigjørelse fra overdrivelser.
 • Gleder oss over små ting i nuet.

Entusiasme

 • Sette pris på det vi har og hva vi har oppnådd.
 • Åpne for livet og for undring.
 • Gjøre våre oppgaver helhjertet.
 • Se glede i humor.
 • Leve nå og for nye generasjoner.

Fleksibilitet

 • Å tilpasse og forandre seg under livets skiftende omstendigheter.
 • Gjøre valg og se utfordringer og muligheter i det som skjer rundt oss.
 • Møte utfordringer med fleksibilitet, styrke og tillit når det uventede skjer.
 • Vilje til å endre vaner og gjør ting på nye måter.
 • Vilje til å vokse og ønsker overraskelser velkommen 

Flid

 • Gjøre det som trengs – med omsorg, fokus og årvåkenhet
 • Ville lykkes
 • Vilje til det fremragende
 • Ivareta relasjoner med glede og engasjement
 • Tilfredsstillelse for vårt indre liv

Forståelse 

 • Medfølelse.
 • Hjelpe mennesker med vår forståelse.
 • Innsikt i tanker og følelser.
 • Søke å forstå mennesker.
 • Være oppmerksom overfor medmennesker.

Fredfull

 • Indre fred og ro.
 • Følelse av harmoni. 
 • Fravær av stress.
 • Kontroll av sinne.
 • Inspirere til fred i egne liv.

Gavmildhet

 • Å gi noe til andre som er av verdi for oss.
 • Dele av det vi har.
 • La andre gi til oss.
 • Skape oppmerksomhet til folk rundt oss.
 • Gi med glede.

Glede

 • Dyp følelse av velvære. 
 • Kilde til fred og lykke. 
 • Fører til humør.
 • Skaper verdsettelse og tilfredshet.
 • Vedvarende følelse at alt er bra.

Glød

 • Lidenskap for et formål vi verdsetter høyt.
 • Virkeliggjøre det som er mulig med iver og entusiasme.
 • Være for noe og løse oppgaver med glede.
 • Tjene en sak som vi tror er sann og ekte.
 • Inspirere vår overbevisning.

Godhet 

 • Omsorg og medfølelse.
 • Omtanke for andres velferd.
 • Varme og vennlighet – og klare til å hjelpe.
 • Kjærlighet.
 • Ta vare på egen helse og jorden vi låner.

Hengivenhet

 • Engasjere oss i noe av stor betydning for oss.
 • Fokusere viktige ting i livet.
 • Helhjertet engasjement.
 • Bry oss om hverandre.
 • Gi alt vi har – og alt vi er.

Hensynsfull

 • Oppmerksom på andres behov.
 • Ta omtenksomme avgjørelser.
 • Snakke med mildhet og taktfullhet.
 • Reflektere over resultatene av våre valg.
 • Bidra til andres lykke.

Hjelpsomhet

 • Gjøre nyttige ting for andre.
 • Hjelpe folk med ting de ikke kan gjøre selv.
 • Mot til å be om hjelp.
 • Bedre andres liv.
 • Tid til å reflektere over hva folk virkelig trenger.

Høflighet

 • Behandle andre med respekt.
 • Vise folk at vi respekterer og verdsetter dem.
 • Anmode, ikke kreve.
 • Lytte når andre snakker.
 • Vise at vi bryr oss og at de er betydningsfulle.

Håp

 • Se mot fremtiden med tillit og tro.
 • Møte motgang med optimisme.
 • Vilje til å leve fullt og helt.
 • Mot til å fortsette.
 • Gir tro på å prøve igjen og igjen. 

Idealisme

 • Visjon om det mulige og umulige.
 • Drivkraft til å gjøre en forskjell.
 • Lidenskap for det meningsfulle i livet.
 • Tro på menneskets endringskraft.
 • Våge å ha store drømmer og agere deretter.

Initiativ

 • Kreativ handling.
 • Formidle dristige, nye ideer.
 • Finne nye måter å løse problemer på.
 • Stole på oss selv og ta ansvar.
 • Ta utfordringer med entusiasme.

Integritet

 • Stå for det vi mener er riktig.
 • Tro mot våre idealer og etterleve verdier.
 • Holder avtaler.
 • Verdsette utfordringer.
 • Utøve rettferdighet.

Jovial 

 • Være omgjengelig. 
 • Være forståelsesfull og empatisk. 
 • Unngå negativt stress.
 • Være tillitsfull.
 • Ha godt humør.

Verdier K – Å