fbpx

Gravferd

Når noen vi er glad i dør er det for mange viktig å samles for å minnes, hedre og sørge at et menneske som har gått ut av tiden.

Hufo tilbyr en høytidelig vakker seremoniell gravferd hvor den avdøde settes i sentrum. Vi ønsker at de pårørende i så stor grad som mulig vil bidra til å utforme seremonien og setter ingen restriksjoner for bruk av kulturelle eller religiøse symboler. Våre seremoniledere bistår i planleggingen med tips og råd til hvordan man kan skape et verdig punktum for levd liv. Vi har forslagene, de pårørende står fritt til å forme gravferden slik de selv ønsker. Vi holder også minnetale dersom det er ønskelig.

Ønsker dere Hufos seremonielle bistand ved gravferd, ring oss eller ta kontakt på post@humanistforbundet.no.