Dagsorden

Vi vil være med å sette dagsorden i Norge! Fordi et humanistiske perspektiv er viktig i norsk politikk og samfunnsliv. For å bli hørt er det viktig at vi er tydelige på hva vi tenker og mener. Vi ønsker en nyansert debatt med plass til mangfold og dialog.

– De fleste tanker har ikke vært tenkt.
– Det er for mange svar og for få spørsmål i vårt samfunn.

Kronikker

Adresseavisa 1. des 2020 – Staten må sørge for at Jehovas vitne og andre umiddelbart avvikler sine «domstoler».

Trønderdebatt 30. nov 2020 – Hva er kristne verdier?

Blogger

Hva er humanisme?

Humanisme er kjærlighet for alle.

Humanismens historie.

Humanisme og mangfoldet i naturen.

Flere blogger for enhver smak.

Har du lyst å bli medlem hos oss?

Stadig flere mennesker blir bevisste sitt livssyn og velger deretter. Det hevdes at minst halvparten av nordmenn er humanister – og uten å være medlem av et humanistisk livssynssamfunn.

Vi tror at raus humanisme er viktig for å skape et litt bedre samfunn. Derfor er det kjempeviktig at du blir medlem hos oss – du kan nemlig gjøre en forskjell!

BLI MEDLEM – Det er enkelt, gratis – og viktig!