fbpx

Kategori: Nytt fra Humanistforbundet

Du er her: Hjem » Nytt fra Humanistforbundet » Side 3
Innlegg

Åpner for religiøs humanisme

Humanistforbundet åpner for medlemmer med religiøs tilhørighet. – Vi tar gjerne inn prester og imamer i vårt styre, sier styreleder Torp.

– Humanisme må ikke være ateistisk. I den vestlige verdens verdikamp står våre humanistiske verdier i konflikt med ekstremisme. Den verdikampen kan ikke føres ut fra et etnisk-norsk, eller ateistisk perspektiv.

6. september 201722. september 2017av
Innlegg

Likeverd, toleranse og frihet

Hufo arbeider for: Likeverd, åndsfrihet, toleranse og humanitet. Likestilling og livssynsnøytralitet i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester. Mangfoldighet. Bortfall av statsstøtte til trossamfunn som ikke aktivt slutter opp om demokrati, toleranse, åpenhet og frihet. Et folkelig og gratis seremonitilbud til alle som ønsker det. En faglig miljødebatt forankret i menneskerettigheter og solidaritet.  

Innlegg

Hvorfor trenger vi Hufo?

Å definere humanisme som ateisme mangler historiske røtter, og bidrar til forvirring.

I helgen endret livssynsorganisasjonen Humanistforbundet vedtektene sine. Nå kan også medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn søke medlemskap hos dem.

27. august 201722. september 2017av
Innlegg

Verdidebatt og humanisme

Human-Etisk Forbund har tidligere kritisert Hufo for å inkludere religiøse. – Nå møter HEF seg selv i døra, mener Hufo.

26. august 201722. september 2017av
Innlegg

Omskjæring av guttebarn

Humanistforbundet har sendt følgende innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité: Regulering av omskjæring må ta utgangspunkt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse og prinsipp om rettsikkerhet må være gjeldende uavhengig av kjønn. I et samfunn som ønsker å legge til rette for mennesker av ulik kulturell og religiøs bakgrunn vil det oppstå konflikter basert på...

Innlegg

Reservasjonsmulighet for fastleger

Enkelte punkter i den nye regjeringens samarbeidsplattform har skapt kontrovers, og blitt gjenstand for sterke meningsutvekslinger i media. Et av disse er avtalen mellom Høyre, KrF og FrP om reservasjonsmulighet for fastleger etter dialog med Den norske legeforening. Dette er i spørsmål som omhandler liv og død, hvorav abort er stridens hovedkjerne. Humanistforbundet har fulgt...