Humanistisk bryllup

Det er flott å være med!

Humanistisk bryllup

Vigslet av min beste venn

This is the title of the blog post

Humanisme og lovløse immigranter

Nansenpasset hjalp 450.000 flyktninger

Alle mennesker har krav på et verdig liv. Uavhengig hva man mener om innvandring eller flyktningpolitikk. Dette gjelder også såkalte papirløse immigranter og ureturnerbare flyktninger.

Saken er igjen aktualisert med Gunnar Stålsett, som fronter sin moralske rett til å hjelpe mennesker i nød. Dette er et humanistisk syn som fremmer retten til frihet, likhet og fred – og som våre nasjonale samfunnsbyggere har frontet.

Folk har vært på vandring til alle tider – for å søke lykken, men også fra krig og naturkatastrofer. Lover og restriksjoner har forandret seg i takt med samfunnsutvikling, styresett og folks holdninger.

Vi mener Norge må lære av vår humanistiske tradisjon og tilrettelegge lovverk og embetsverk, slik at papirløse får midlertidige identitetspapirer. Både for å kunne bidra i samfunnet og for eventuelt å returnere til sine opprinnelsesland. For dette har vi gjort før.

Humanisten Fridtjof Nansen sto i spissen for Nansenpasset, som i regi av tidligere FN hjalp over 450.000 flyktninger med midlertidig pass og identitet. FN utsteder i dag reisedokumenter til statsløse flyktninger, men problemet er de som er internt fordrevet, slik mange også er det i Norge. Som medmennesker bør også de få plikter og ansvar inntil en løsning om opphold endelig er avklart. Dette gjelder i Norge, men også i en rekke andre land som nå opplever en flyktningkatastrofe.

Humanistisk jul – går dét an?

O jul med din glede – og omsorg

Vintersolverv, lysfest eller Jòl (Jul) har vært en av de viktigste feiringer i Norge og i store deler av verden i mer enn 2000 år. Feiringen av lyset har gjøres i mange kulturer, med ulike tradisjoner og i religiøse sammenhenger. Seremonier og uttrykk har skiftet over tid og mennesker over hele jordkloden har vært samlet til fest og feiring av tiden når årstiden skifter og vi går inn i lysere tider.

I Norge feirer humanister jul i takt med de tradisjoner vi er født inn i og oppvokst med. Forberedelse til jul, fest, mat, gaver, juletre og samvær med familie og venner er en viktig tradisjon for svært mange av oss. En tid med refleksjon og hvor vi deltar i felleskap. Vi har ønske om samling av familie og gleden med samhold og felleskap. 

Ingen har monopol på jula og tradisjonen vil derfor videreutvikle seg i takt med samfunnet og nye generasjoner. Dette skal vi som humanister støtte og ta aktivt del i. Vi trenger gleden, samholdet og lyset.  

Men altfor mange sliter. I feiringen og i gleden gjennom juletiden finnes det mennesker som ikke klarer å ta del i fellesskapet og som har hatt en trøblete opplevelse med julen. Rus, vold og usikkerhet plager og har plaget altfor mange familier og enkeltpersoner. En vanskelig barndom, dårlige minner og isolasjon fører til at mange gruer seg til jul. Det er altfor mange som faller utenfor og som opplever ensomhet og utenforskap når lysfesten er i gang. 

Vi har ansvar for å ta vare på hverandre og å hjelpe de vi ser trenger samhold eller noen å prate med. Det finnes heldigvis beundringsverdig mange gode tiltak fra enkeltpersoner, organisasjoner og lokalsamfunn som tilrettelegger for gode møter, inkludering og mangfold. 

Mange finner styrke og samhold i sosiale aktiviteter i jula. Dette heier vi på med glede – på tvers av tro, kulturer og bakgrunn.

Med ønske om en lys førjulstid og en riktig god jul!