fbpx

Medlemskap for barn

Du er her: Hjem » Bli medlem » Medlemskap for barn

Før barn fyller 15 år, kan foreldre velge tros- eller livssynssamfunn for dem. Det sier norsk lov, som bygger på FNs barnekonvensjon. Staten skal respektere barns tanke-, samvittighets- og trosfrihet. Men barnerettighetene sier også at voksne skal høre på barns ønsker!

Barn som medlemmer i Humanistforbundet

Humanistforbundet ønsker alle som vil være medlemmer av vårt humanistiske livssynssamfunn velkommen. Foreldre som vil melde inn barn under 15 år, får lov til det. Når ungdommen fyller 15 år, kan de selv bestemme om de vil fortsette å være medlem eller om de vil melde seg ut. Vi sender en bursdagshilsen hvor vi minner på at de nå kan velge selv.

Barns rett til å bestemme sitt livssyn

Alle barn har rett til å tenke og tro på det de vil, når de vil. Men, foreldrene har rett til å gi dem råd og veiledning.

  • Du har lov til å finne informasjon om alle religioner og livssyn, for å kunne finne dine egne svar
  • Du kan bytte mening om tro eller religion
  • Du har også lov til å ikke tro i det hele tatt.
  • Du kan ha flere forskjellige tanker om livet og verden som ikke passer inn i én bestemt religion eller et bestemt livssyn – det er det mange som har.

Barnerettighetene sier at voksne skal høre på barn, spørre dem hva de mener om ting og hjelpe dem til å finne sine egne svar. Jo eldre barn blir, jo mer skal voksne høre på hva barn selv tenker.

Om du vil snakke med en hos oss om tro eller livssyn er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Ring oss på 21 89 99 10 eller send oss en mail på post@humanistforbundet.no.

Les mer om barns rett til tanke-, tros- og samvittighetsfrihet hos Barneombudet

Les mer om medlemskap i Humanistforbundet her