Medlemskap

Som medlem i Humanistforbundet bidrar du til et fellesskap for mangfold. Sammen gir vi humanisme en moderne og inkluderende stemme. Vårt mål er å bygge inkluderende fellesskap basert på et humanistisk livssyn.

Hvorfor skal du være medlem?

  • Som medlem viser du at du har tatt et bevisst valg om at du er en humanist
  • Som medlem støtter du vårt livssynsfellesskap for alle humanister. Det betyr at vi setter mennesket i sentrum av vårt syn på livet og verden rundt oss, og bruker mennesket som målestokk i spørsmål om etikk og moral, godt og ondt.
  • Som medlem mottar du nyhetsbrev med informasjon, tips og aktualiteter skrevet for og av humanister
  • Som medlem deltar du i et fellesskap av andre humanister
  • Som medlem kan du bidra og delta i organisasjonens aktiviteter
  • Som medlem får du reduserte priser på seremonier og du blir prioritert av oss når du bestiller seremonitidspunkt.

Typer medlemskap

Humanistforbundet har to typer medlemskap. Vi ønsker velkommen både de som kun ønsker å være medlem hos oss og de som er medlem i et annet tro- eller livssynssamfunn. Det gjør vi fordi vi mener det er mange innganger til humanismen. De som kun er medlem hos oss får vi støtte av stat og kommune for, de som ikke er det mottar vi ikke støtte for. Medlemmer som er medlem av et annet tro- eller livssynssamfunn betaler en liten symbolsk sum. Dette gjør vi fordi vår humanisme har plass alle humanister.

Gratis medlemskap

Dersom du ikke er medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn mottar vi støtte fra stat og kommune for ditt medlemskap. Hvert år rapporterer vi inn våre gratismedlemmer til Fylkesmannen i Oslo og Viken og mottar støtte per medlem. Vi rapporter inn ditt fødselsnummer. Derfor må du registrere fødselsnummeret ditt når du melder deg inn. Vi har ikke mulighet for å kontrollere om du er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Bakgrunnen for det er at det kun er du og ditt livssynssamfunn som skal sitte på denne informasjonen.

Dersom du står oppført i et annet tros- eller livssynssamfunn vil vi ikke motta støtte for deg. Er du registrert i flere tros- eller livssynssamfunn vil vi derfor endre ditt medlemskap til betalende og du vil motta en faktura på 400 kroner for det kalenderår du har vært registrert som gratis medlem hos oss samtidig som at du har vært registrert i et annet tros- eller livssynssamfunn.

Betalende medlemskap

Dersom du er medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn mottar vi ikke støtte fra stat og kommune for ditt medlemskap. Vi sender derfor ut faktura på 400 kroner når du melder deg inn og i januar hvert år. Disse pengene bruker vi til å skape humanisme for mangfold og fellesskap.

Har du ennå ikke meldt deg inn? Bli medlem her