Er du humanist, du også?

Det sies at alle nordmenn er født humanister. Og at minst halvparten har et humanistisk livssyn gjennom hele sitt liv uten å være medlem i et humanistisk livssynssamfunn. Er også du en av oss..? Da er det kjempeviktig at du blir med for å skape et litt bedre samfunn.

Har du sansen for raus humanisme?

 • Likhet, frihet og rettferdighet for alle mennesker
 • Alle mennesker har lik verdi
 • Folk skal kunne bestemme over egne liv
 • Mangfold er en verdi for samfunnet som vi skal ta vare på og dyrke
 • Respektere alt liv og ta vare på planeten vi lever på
 • Bekymring over økende konfliktnivå i verden

Er du enig i disse punktene er du sannsynligvis en raus humanist du også.

Humanisme er viktig i kampen for et bedre samfunn.  

Bli med – det er gratis, enkelt og viktig!

Medlemsfordeler

Hvorfor bli medlem?

 • Som medlem hos oss blir du del av en raskt voksende og raus humanistisk bevegelse. Du vil være med å gi humanismen en moderne og inkluderende stemme, og du signaliserer at du som humanist er bevisst, nytenkende og tolerant.
 • Vi setter mennesket i sentrum av vårt syn på livet og verden rundt oss. Hos oss er mennesket målestokken i spørsmål om etikk og moral, om godt og ondt. Ingen må forklare hvor de kommer fra, hva de tror på eller hvem de er.
 • Humanistforbundet er en demokratisk og åpen organisasjon for alle humanister. Med ståsted i et raust humanistisk livssyn kan vi sammen trygge veien videre i de store og små valg for folk rundt oss.

Medlemskap

Det er mange innganger til humanismen og hos oss er det rom for alle humanister.

Hos oss kan du bli medlem på to måter – som gratismedlem eller egenbetalende medlem. 

 • GRATIS MEDLEMSKAP – Det tros-/livssynssamfunn du velger, mottar tilskudd for ditt medlemskap fra stat og kommune. Og dermed gratis for deg.
 • EGENBETALT MEDLEMSKAP – Om du er medlem i et annet tros-/livssynssamfunn, kan du likevel bli fullverdig medlem hos oss for en årlig medlemskontingent som for tiden er 400 kr for alle over 15 år. 
 • BARN UNDER 15 – må meldes inn av sine foreldre/foresatte. Når hun/han fyller 15 år bestemmer man selv hvor en vil være medlem. 

Praktisk informasjon

Hvem kan bli medlem i Humanistforbundet?

 • Gratismedlem
  • Norsk statsborger bosatt i Norge.
  • Utenlandske statsborgere bosatt i Norge og registrert i Folkeregisteret.
 • Egenbetalende medlem
  • Uavhengig av statsborgerskap og bosted kan man bli fullverdig medlem i Humanistforbundet for en årlig kontingent.
 • Man kan være gratis medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn i Norge. Er du medlem i et annet tros-/livssynssamfunn, er det kun du selv som kan melde deg ut. Er du usikker på om/hvor du er medlem, kan du sjekke dette hos Brønnøysundregistrene på telefon 75007500. Hvis du tror du er medlem i Den norske kirke, er dette meget enkelt å sjekke her.
 • Utmelding skal være problemfritt hos de fleste. Mer info finner du hos de respektive tros-/livssynssamfunn. Hos eksempelvis Den norske kirke kan du melde deg ut på www.utmelding.no og hos Human-Etisk Forbund via epost til medlem@human.no. Utmelding av Humanistforbundet gjøres enkelt ved å sende oss en bekreftende epost.

Personvern

Dine personopplysninger er hellige for oss. Siden det er fødselsnummeret som er nøkkelen inn i offentlige systemer, ber vi ber om dette ved registrering. Det er også viktig at du leser gjennom vår personvernerklæring

Les mer om Humanistforbundet.