fbpx

Bli medlem

Ateist, agnostiker eller religiøs? Hufo er til for alle humanister

 

Bidra i arbeidet for å videreutvikle det humanistiske Norge

Humanistforbundet Hufo består av og er til for medlemmene. Som medlem bidrar du til arbeidet med å videreutvikle Norge som et samfunn bygget på humanistiske verdier. Med deg som medlem blir vi styrket i arbeidet med å fremme frihet, likeverd og inkludering. Norge trenger livssynshumanister og vi er glade for at du velger oss!

Medlemskap er GRATIS for deg som ikke er medlem i et annet tro eller livssynssamfunn (ordinært medlem). For deg som tilhører et annet tros – eller livssynssamfunn, men som også ønsker å høre til hos oss (støttemedlem), faktureres 400 kr pr kalenderår.

Medlemskap er medlemskap. Vi skiller ikke på folk. Ordinære medlemmer og støttemedlemmer har de samme rettighetene.

Vil du bli medlem eller melde inn ditt barn? Se informasjon på høyre side.

Vil du melde deg ut av Humanistforbundet så send oss en mail. Vi blir veldig glad om du forteller oss hvorfor under utmeldingen.

Innmelding

Vi endrer vårt innmeldingssystem. Innmeldingsskjemaet fungerer derfor ikke akkurat nå, men vi vil veldig gjerne ha deg som medlem!

Send en mail til post@humanistforbundet.no med fornavn, etternavn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, type medlemskap, og for ordinære medlemmer; bekreftelse på at du ikke er medlem i et annet tro eller livssyn. Av sikkerhetshensyn vil vi ringe deg og spørre om personnummer slik at sensitiv informasjon ikke blir delt via epost..

Svisj – så er vi i kontakt og vi kan få ønsket deg velkommen som medlem!