fbpx

Author: Jan-Egil Mosand (Jan-Egil Mosand)

Du er her: Hjem » Arkiver for Jan-Egil Mosand
Innlegg

Burka, haikostyme og ytringsfrihet

Av Annette Henriksen, Master i filosofi fra Universitetet i København En artikkel på nrk.no førte til en god latter. Vi fikk se et bilde av en trist hvit mann i haikostyme, med teksten «Fikk burkabot for å ha på seg haikostyme». Hvordan i alle dager kunne dette skje? Sammenblandingen av haikostyme og et alvorlig tema...

Innlegg

Ny lov for tros- og livssyn kommer i 2018

På høy tid med en endring av tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn! Humanistforbundet stiller seg positiv til utmelding fra Kultur- og kirkedepartementet omkring endringer i regelverket rundt tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn. Dette er et skritt på veien mot Humanistforbundets krav om likestilling og livssynsnøytralitet i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester. På Kulturdepartementets...

Innlegg

KRLE i skolen – Hufo mener

Uttalelse vedrørende faget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Vedtaket om å endre faget Religion Etikk og Livssyn (RLE) til Kristendom, Religion, Etikk og Livssyn (KRLE) i grunnskolen, i regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti, har høstet mye oppmerksomhet og skapt stor debatt. Avtalens punkt 4.L. sier: «RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion,...

Innlegg

Likeverd, toleranse og frihet

Hufo arbeider for: Likeverd, åndsfrihet, toleranse og humanitet. Likestilling og livssynsnøytralitet i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester. Mangfoldighet. Bortfall av statsstøtte til trossamfunn som ikke aktivt slutter opp om demokrati, toleranse, åpenhet og frihet. Et folkelig og gratis seremonitilbud til alle som ønsker det. En faglig miljødebatt forankret i menneskerettigheter og solidaritet.  

Innlegg

Omskjæring av guttebarn

Humanistforbundet har sendt følgende innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité: Regulering av omskjæring må ta utgangspunkt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse og prinsipp om rettsikkerhet må være gjeldende uavhengig av kjønn. I et samfunn som ønsker å legge til rette for mennesker av ulik kulturell og religiøs bakgrunn vil det oppstå konflikter basert på...