Oppføringer av Børre Sørdahl

Humanisme og lovløse immigranter

Nansenpasset hjalp 450.000 flyktninger Alle mennesker har krav på et verdig liv. Uavhengig hva man mener om innvandring eller flyktningpolitikk. Dette gjelder også såkalte papirløse immigranter og ureturnerbare flyktninger. Saken er igjen aktualisert med Gunnar Stålsett, som fronter sin moralske rett til å hjelpe mennesker i nød. Dette er et humanistisk syn som fremmer retten […]

Humanisme og teknologi

Teknologi i harmoni Teknologi skaper usikkerhet hos mange mennesker. En ukjent verden med egne språk, koder, roboter, kunstig intelligens og maskinlæring, noe som kan være både utfordrende og problematisk å forholde seg til. Samtidig skjer det noe nytt nærmest hver dag. Hvordan forholder vi oss som mennesker og samfunn til den enorme utviklingen som skjer […]

Humanistisk konfirmasjon

Konfirmasjon er en viktig seremoni Behov og betydning av seremonier har en lang tradisjon i ulike kulturer i verden. Overgang fra barn til til voksen har i hele menneskets historie vært tillagt symbolske seremonier og i nyere tid også et juridisk ansvar.  En førkristen tradisjon Vi som mennesker og samfunn trenger seremonier som markør. I […]

Hjelp – vi vil gifte oss humanistisk!

Humanistisk vielse? De fleste har mest erfaring fra kirkelige bryllup og har derfor mange spørsmål rundt denne store livshendelsen. For hva og hvordan er en humanistisk vielse, sånn egentlig? Hvor kan vi vies – ute, inne, fjell, hav? Får vi hjelp med planleggingen? Blir seremonien verdig og høytidsstemt? Hvordan er seremonilederens tale? Humanisme som ståsted […]

Vi tror på mennesket

En rød tråd i humanismen  Frihet, likhet og fred er sentrale ord og verdier i humanismen. Helt siden revolusjonen med boktrykkerkunsten har mennesker åpent utfordret makt og oppfatninger. Kunnskap har inspirert til utvikling og idealet om den frie tanke har stått sentralt i utviklingen av humanistisk forståelse.  Det hele startet i Italia i det 14. […]

General & sekretær

Positiv energi Jeg trives med ha engasjerte og idèrike mennesker rundt meg – det gir energi og skaper gode vibber. I nye lokaler på Spaces i Oslo sentrum, i et ungt og dynamisk miljø og tilgang til resepsjon, møterom, kantine og gode greier, er det full fart. For høsten er vakker, og folk synes mer […]

Lokalpolitikk, kirkevalg og humanisme

Valgene Mange av oss skal nå velge de politikerne vi synes vi fortjener. Noen av oss også skal delta i kirkevalget. Begge valgene gjelder de store linjene, der hundre-/tusen-/hundretusenvis av stemmer skal sees og telles. Disse to valgene handler om å velge verdige representanter. Samtidig gir kanskje dette oss rom til å reflektere litt mer over […]