Når en du er glad i mister evnen til å ta vare på seg selv

Gjesteblogg fra Jon Bugge, Jens Kobro og Anni Onsager – partnere i MyLegazy AS

En sikkerhet for dem du er glad i

Vi tre som startet MyLegazy har selv opplevd hvor strevsomt det er når noen du er glad i mister evnen til å ta vare på seg selv eller går bort. Vårt oppdrag ble derfor å lage en tjeneste som gjør dette enklere, rimeligere og sikrere for deg og dine. MyLegazy er et helnorsk selskap og alle våre dataservere er i Norge. Vi har alle bred erfaring som ledere og fagpersoner i næringslivet.

Én konto

Med konto hos MyLegazy kan du altså forberede alt innhold enkelt og greit fra din egen stue. Resultatet blir viktige dokumenter som et juridisk kvalitetssikret testament, en fremtidsfullmakt og et helsedirektiv. Du kan også skrive opp og organisere alle eiendeler og aktiva, om det er bankkontoer, forsikringspoliser, online-kontoer, spesielle arvestykker og alt annet som er relevant og viktig for deg og dine.

Hvordan vet man at dokumentene er lovlige og gyldige?

Advokat Jens Kobro og juridiske partnere har sørget for at alle våre dokumentmaler er kvalitetssikret iht lovverket. Vi følger også nøye endringer i lover og regler. Som innehaver av en MyLegazy–konto får du informasjon om eventuelle endringer og hva du i så fall burde gjøre. Vår chat-tjeneste er åpen på dagtid og vi tibyr også en videokonferansetjeneste.

Testament

– Jeg har jobbet med arv og generasjonsskifter i en mannsalder, sier advokat Jens Kobro. – Selv om testamentene varierer fra person til person, er rammene og formkravene i forhold til loven de samme. Det handler om å disponere og fordele din formue og vilje slik du ønsker, og til det så har vi laget et verktøy hvor du kan gjøre nettopp dette.

Vi tror MyLegazy dekker 95% av alle behov våre kunder har. For noen har mer kompliserte arvemessige forhold og vil ha behov for assistanse. Som kan engasjeres lokalt, eller du kan kontakte en av våre samarbeidende jurister.

Hvorfor skrive opp bankkontoer og forsikringer?

I et arveoppgjør i Norge vil mye bli tilsendt familien eller bostyrer fra finans- og forsikringsinstitusjoner. Men det er ikke alltid lett å få oversikt over alt. Man kan ha flere poliser, poliser som er sagt opp eller utgått, men fortsatt har midler stående, og det kan være gruppelivsforsikringer o.l. som ikke fremgår av selvangivelser. En MyLegazy-konto gir etterlatte raskt og enkelt et godt oversiktsbilde, og kan dermed kontakte de ulike aktørene for å få tilgang til eventuelle aktiva.

Fremtidsfullmakt

Dette dokumentet navngir den eller de du utnevner som fullmektig(e) til respektfullt å ivareta dine ønsker når du selv ikke lenger er i stand til det. 

Med en fremtidsfullmakt slipper familien å få en offentlig verge oppnevnt og kan gjøre de disposisjoner som trengs for å ivareta dine og familiens behov. Det kan være godt å vite at du selv har bestemt hvem som skal ivareta det viktige oppdraget og det kan redusere konflikter og gjøre livet enklere for alle.

Vi tenker at alle burde lage sin fremtidsfullmakt, uansett alder, og dette anbefales også fra myndighetene. Skulle du bli rammet av pandemier, annen sykdom eller ulykke, kan fullmakten også aktiveres i en kort periode når du selv ikke kan ivareta dine interesser. Og så får du alle rettigheter tilbake når du er frisk igjen.

Helsedirektiv

Et Helsedirektiv er et formular man fyller ut i MyLegazy kontoen og hvor man gjør en del valg om hva man ønsker skal hende dersom man får helsemessige utfordringer, så som eksempelvis demens, forteller Jon Bugge.

– Mange opplever problemer med å oppnevne verger eller hvem av de pårørende man vil skal ta beslutninger. Ved å skrive opp dette og andre viktige forhold, som organdonasjon, valg av hjemmehjelp eller sykehjem, er viktige ting som kan påvirke ens alderdom. Jeg tenker det er lurere å ta disse valgene selv mens man er frisk, enn at andre skal måtte bestemme dette. Helsedirektivet inneholder også valg man gjør som handler om gjenopplivning og palliativ behandling.

Palliativ (livsoppholdende) behandling

Leger er pliktige til å gjøre det de kan for å opprettholde liv. Som pasient har man rettigheter i forhold til loven, herunder å nekte eller begrense palliativ behandling. Også disse valgene vil mange helst gjøre mens man er frisk, heller enn å overlate det til pårørende i en kanskje meget kritisk og strevsom situasjon.

Prosess og tidsforbruk

– Man får gjort mye på 2-3 kvelder, sier Anni Onsager. – Det meste av arbeidet er gjerne å finne frem relevante papirer med informasjon om kontoer, poliser og andre avtaler. Men deretter er det enkelt å bruke systemet. Naturligvis er tidsbruken også avhengig av hvor stor og komplisert arv man etterlater seg, og hvor mye detaljer man ønsker å legge inn.

Når man så får dette på plass, har man altså sikret at familie, pårørende og etterlatte får en komplett oversikt over de data de trenger for å sikre et godt skifte samt iverksette andre ønsker fra kontohaver.

Passord og onlinekontoer

Ved å legge inn oversikt over de ulike kontoer man har på internett så er det enkelt for etterlatte og pårørende å slette eller få sagt opp de ulike kontoene. Vi ser altfor mange eksempler på at f.eks. Facebook-sider står aktive i årevis selv om man vet eieren er gått bort.

En særdeles rimelig investering

Det å opprette konto og få tilgang og lagring det første året koster normalt bare 1990 kroner. Om man ønsker å lagre kontoen videre hos oss, koster dette kun 199 kroner per år. Mot en mindre endringsavgift kan man da endre registrert informasjon ettersom livet skrider fremover. Som det å endre noen av de valg man gjorde i fjor eller for flere år siden, eller inkludere andre viktige forhold livet har bydd på siden sist.

Medlemsfordel hos Humanistforbundet

Humanistforbundet har fremforhandlet en meget gunstig egenandel på kun 199 kroner for opprettelse av konto og lagring første år – altså en reduksjon på hele 90%. Spesielt hyggelig og viktig er det for oss at Humanistforbundet vurderer tjenesten vår som meget relevant for folk flest, yngre som eldre. Derfor er vi stolte av dette nye partnerskapet og håper at mange medlemmer blir fornøyde kontohavere hos oss. Dette kan du lese mer om på «en livsviktig medlemsfordel«.