De beste rådene for bryllup i 2020

Her er litt nyttig informasjon for dere som planlegger bryllup i 2020 og som kanskje lurer på om dere kan gjennomføre vielsen. Selv om korona-pandemien (covid-19) påvirker oss sterkt, er det absolutt mulig å feire store og magiske øyeblikk.

Ja, dere kan fremdeles gifte dere!

Vi gjennomfører vielser så lenge nasjonale og kommunale retningslinjer for covid-29 smittevern er ivaretatt. Det betyr at dere kan gifte dere, men at bryllupet kanskje blir litt annerledes enn dere først hadde tenkt – med færre klemmer og litt større avstand mellom gjestene.

Ta nødvendige forhåndsregler

Folkehelseinstituttet sine nettsider finner dere til enhver tid oppdaterte smittevernregler. Vær obs på at reglene kan variere mellom kommuner. Dere må følge de reglene som gjelder der bryllupet skal finne sted.

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.

Tenk alternativt

Det er mulig å gjennomføre fine seremonier i tråd med smittevernreglene – det krever bare litt omstilling! Noen brudepar gjennomfører mindre seremonier og utsetter storfesten til senere. Andre har kreative løsninger med direkte videooverføring til venner og familie. Veldig mange brudepar velger å flytte bryllupet utendørs. Les mer om utendørs bryllup.

Vi hjelper dere med å utsette eller endre bryllupsplanene

Vi har forståelse for om dere ønsker å endre bryllupsplanene gitt dagens krevende situasjon. Ved behov refunderer vi seremonihonoraret dere har innbetalt, eller vi kan sette datoen åpen slik at dere bare melder inn ny dato når den tid kommer. Det er ingen problem om dere trenger å utsette vielsen til senere i år eller til fram i tid.

Må dere avlyse bryllupet?

For mange har covid-19 ført til en dårligere situasjon økonomisk. Derfor vil vi uten å nøle tilbakebetale seremonihonoraret om dere skulle ønske det.

Råd til alle i befolkningen (per 15. juni 2020)

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
  • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.

Andre spørsmål?

Har dere spørsmål knyttet til deres arrangement? Ta kontakt med oss på telefon eller epost.