7 gode grunner til å velge humanistisk konfirmasjon hos Humanistforbundet

Vårt konfirmasjonsprogram gir ungdommen viktig kunnskap og verktøy for livet! Vi reflekterer, diskuterer og prøver å forstå litt mer av den verden vi lever i – og ungdommenes rolle i den. Her er syv gode grunner til å velge vår humanistiske konfirmasjon. (PS: Vi gjør oppmerksom på at vi ikke arrangerer konfirmasjon i 2021.)

  1. Viktige spørsmål | Kurset gir innsikt i temaer som er viktige og dagsaktuelle. Vi snakker om humanisme og menneskeverd, klimakrisen, kjønn og seksualitet, ungdommens engasjement, psykisk helse og demokrati. Vi stiller de store spørsmålene og sammen jobber oss gjennom svarene.
  1. Unge kursholdere | Dyktige ungdomsrepresentanter fra organisasjonslivet deler kunnskap og inspirerer gjennom samtaler og aktivitet. I 2020 har vi med oss foredragsholdere fra Dembra, Dialogpilotene, Natur og Ungdom, PRESS, Skeiv Ungdom og UngHjelp.
  1. Diskusjon og refleksjon | I en tid der det meste foregår online er de gode samtalene enda viktigere enn før. Våre dyktige kursholdere legger til rette for at ungdommene får diskutere og reflektere i fellesskap. Vi utfordrer etablerte holdninger og lærer ungdommene å respektere, tolerere og inkludere hverandre.
  1. Spennende ekskursjoner | Vi vet at ungdommen setter pris på å komme seg ut av klasserommet. Derfor tar vi de med på spennende ekskursjoner. I 2020 har vi tatt pulsen på egne fordommer i utstillingen «Typisk dem» på interkulturelt museum.
  1. Ungdommenes stemme | Det er viktig at ungdom blir hørt. Derfor legger vi til rette for at ungdommene selv kan være med å bestemme noen av aktivitetene og innholdet i kurset.
  1. Sosial møteplass | Kurskveldene blir en sosial møteplass med deltakere fra ulike steder og bakgrunner. I løpet av kurset vil ungdommene bli godt kjent med hverandre. Og noen skaper vennskap for livet…
  1. Feststemt seremoni | Konfirmasjonsprogrammet avsluttes med en høytidelig og feststemt seremoni på eventyrslottet Soria Moria på Torshov i Oslo. Her blir det utdeling av diplom, taler og kulturelle innslag.

Høres dette spennende ut?

Publisert mai 2020