Konfirmasjon er en viktig seremoni

Behov og betydning av seremonier har en lang tradisjon i ulike kulturer i verden. Overgang fra barn til til voksen har i hele menneskets historie vært tillagt symbolske seremonier og i nyere tid også et juridisk ansvar. 

En førkristen tradisjon

Vi som mennesker og samfunn trenger seremonier som markør. I alle livets faser finner vi trygghet, enhet og mulighet til å samles rundt en viktige begivenheter i livet. Konfirmasjon er en av dem og har endret form og innhold over flere hundre år.

I førkristen og norrønsk tid i Norden var det innenfor åsatru seremonier relatert til livets ulike faser og ofring. I ulike afrikanske kulturer er det omfattende seremonier og opplæring når barn skal gjøres klare til voksent liv. Mye av kunnskap som formidles er knyttet til å videreføre tradisjoner, fortellinger, reproduksjon, myter og erfaringer. 

Som humanister skal vi ta tilbake lange og gode tradisjoner. Kristendommen, sammen med andre verdensreligioner, overtok ofte tradisjoner og seremonier og fylte dem med religiøst innhold etter behov. Konfirmasjon, slik vi kjenner den i dag, er derfor en videreføring av eldre tradisjoner, men med et kristent innhold.

Konfirmasjonen er en del av dannelsesreisen

Det er derfor naturlig for Humanistforbundet å videreføre en humanistisk konfirmasjon som vektlegger dannelsesreisen unge skal ut på – en reise som ikke alltid vil gå over blikkstille hav. Den er viktig for den enkelte konfirmant og den har betydning for familie og samfunn. Innholdet skal være relevant til det samfunnet vi lever i dag og til de utfordringer og muligheter fremtiden byr på. Humanistisk konfirmasjon vektlegger troen på mennesket og belyser tema bl.a. innenfor filosofi, vitenskap, biologi, livssyn, teknologi og menneskerettigheter.

Humanistisk konfirmasjon for alle

En humanistisk konfirmasjon er en seremoni som samler oss og utvikler oss, og som betyr mye for såvel unge som eldre. Vi tilbyr et godt og relevant innhold for disse fantastiske unge menneskene som skal forme sin og resten av vår fremtid. Les gjerne mer om vår humanistiske konfirmasjon 2020 i Oslo.