Humanistforbundet fordømmer terrorhandlingene mot New Zealands muslimer

Det var med sjokk og stor sorg Humanistforbundet mottok nyhetene om terrorhandlingene mot New Zealands muslimer fredag 15.mars. Ingen mennesker skal noensinne måtte frykte for sitt liv, sin sikkerhet eller sin frihet som følge av sin tro eller sitt livssyn. Det er godt å se at New Zealands politiske ledelse og befolkning står sammen i sorgen, og med særlig omsorg for sine muslimske søstre og brødre etter disse grusomme handlingene.

Terrorhandlingene, og i særdeleshet terroristens grundige planlegging og kyniske gjennomføring av tallrike drap på barn såvel som voksne, synliggjør skremmende paralleller og vonde minner for oss nordmenn. Fremmedfrykt og islamofobi er reelle trusler også i Norge, slik vi altfor kostbart fikk erfare og oppleve 22. juli 2011.

Da terroren rammet oss klarte vi, i all hovedsak, å svare med kjærlighet, åpenhet, raushet og inkludering. Dette er imidlertid et valg vi må fortsette å fatte hver dag, så frykten ikke vinner fram og fellesskapet vårt ikke forvitrer. Det har vært flott å se hvordan tros- og livssynssamfunn verden over har talt og trådt til med praktisk bistand til New Zealands muslimer, og samtidig støtte sine muslimske medborgere. Så også i Norge, noe som gir håp for at fellesskapet vårt er intakt. Men vi må ikke ta solidariteten og kjærligheten for gitt – vi må fortsette å bry oss om hverandre også etter at støvet har lagt seg.

Humanistforbundet fordømmer på det sterkeste terrorhandlingene mot New Zealands muslimer og fellesskap, og sender New Zealands befolkning og våre norske muslimske søstre og brødre våre varmeste tanker i denne tunge tiden.

 

Kartfoto: Wikipedia