fbpx

Døden, livet og mangfoldet

HVA SKJER MED OSS NÅR VI DØR?

Døden, livet og mangfoldet er vi som livssynssamfunn opptatt av. Når vi i Humanistforbundet skal forholde oss til døden forholder vi oss til døden i dette livet. Vi tar ikke stilling til om det finnes noe liv etter dette livet. I et livssynssamfunn som vårt er det plass til å tenke på både døden, livet og mangfoldet. De som har en religiøs tro på et liv etter døden må selv ta stilling til hvordan, eller om de tror at handlinger her og nå påvirker en skjebne eller et liv etter døden.