Humanister, ikke la teknologien ta over!

Teknologiske fremskritt i rasende fart

Skribent Annette Henriksen (31) Master i filosofi fra Universitetet i København

”Teknologiske fremskritt går i rasende fart, de tar over!”

Jeg er ytterst fascinert av teknologi og hvilken betydning det har i samfunnet. Bare det å få testet ut en ny «gadget» gjør meg ustyrtelig glad, ja jeg fryder meg rett og slett over at jeg kan ha en kaffetrakter som trakter meg kaffe før jeg står opp om morgenen, og jeg har et stort håp om at innenfor helse vil vi en gang komme dit at små mikroroboter kan injiseres i kroppen vår for å reparere tette blodårer eller svulster.

Min fasinasjon demper likevel ikke min uro på enkelte områder innenfor teknologiske fremskritt. Men det er ikke teknologien i seg selv som gjør meg redd. Det er at vi som mennesker ikke ser ut til å kunne enes om hvor langt vi skal la det gå og at det ikke snakkes om hvilke problemstillinger vi står overfor. Det er vanskelig å se for seg hvordan fremtiden vil se ut. En kan spørre seg hvordan dette vil påvirke våre liv, vårt livssyn og hvordan humanistenes fremtid vil se ut i den teknologiske verden?

Alle humanister er enige om at mennesket har en verdi i seg selv, at mennesket har rett til frihet og rettferdighet samt at det ligger en iboende kraft i oss til å skape endring. Som medlem av Humanistforbundet har jeg tatt et verdivalg som i tillegg til å vektlegge enkeltindividets frihet og rettferdighet også har et større samfunnsfokus. Vi mennesker trenger hverandre og de beste resultatene skaper vi i samarbeid. Min og din velferd er med andre ord avhengig av et tolerant og inkluderende samfunn der vi tar vare på – og tar ansvar for hverandre.

Dersom vi som forbrukere skal få utnyttet den fantastiske teknologien og alle de smarte løsningene som finnes på markedet må vi gi fra oss et hav av informasjon. Om jeg vil at vekkerklokken skal snakke med kaffetrakteren må disse ha en mulighet til å kommunisere. Som alle med en Smartphone vet er dette som oftest via en app. Appen knyttes opp mot leverandøren, og det er her jeg selger sjelen min. Hvor mye informasjon er det greit for oss at leverandøren av produktet henter og selger til en ukjent tredjepart?

Dette går rett inn på vårt syn på verden og hvordan vi vil at den skal være. Vi bør som humanister være engasjert og være en aktør med en klar holdning til problemstillingen på lik linje med datatilsynet og politikere.

Om vi er humanister som tror på at vi har et samfunnsansvar og vi bør ikke bare riste av oss en ubekvem følelse de gangene vi møter noe som strider mot våre verdier. En følelse av å få minsket privatliv, en følelse av å bli manipulert og kontrollert. Som humanist er troen på kunnskapsdeling, dialog, toleranse, frihet og ansvar ikke bare en tro, men bør også være et handlingsmønster.

Humanister, la oss være bevisste hvilke problemstillinger vi står ovenfor, ta ansvar og kjempe for våre verdier!