fbpx

Likeverd, toleranse og frihet

Likeverd, toleranse og frihet

Hufo arbeider for:

  1. Likeverd, åndsfrihet, toleranse og humanitet.
  2. Likestilling og livssynsnøytralitet i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester.
  3. Mangfoldighet.
  4. Bortfall av statsstøtte til trossamfunn som ikke aktivt slutter opp om demokrati, toleranse, åpenhet og frihet.
  5. Et folkelig og gratis seremonitilbud til alle som ønsker det.
  6. En faglig miljødebatt forankret i menneskerettigheter og solidaritet.