Eneste humanistiske medlemskap i Norge som er gratis!

Du bestemmer selv hvordan din seremoni skal være!

Vi tror på raus humanisme!

Unike seremonier

Mangfold og inkludering

Rom for hele mennesket

Vi bryr oss om alt liv på planeten

Gratis medlemskap

Raus humanisme er en god ting.

Uansett hva du tror på – eller tviler på.

Humanisme

Vi tilbyr fine, nære og minneverdige humanistiske seremonier til sentrale milepæler mens livet går sin gang.

Og du vet du er humanist når du verdsetter og anerkjenner

 • verdier som likhet, frihet og rettferdighet
 • at alle mennesker har lik verdi
 • at folk kan bestemme over egne liv
 • at mangfold er en verdi for samfunnet som vi skal ta vare på og dyrke
 • respekt for alt liv og føle omsorg for planeten vi lever på
 • at vi som rause humanister kan inspirere mennesker til å skape et bedre samfunn.

Om oss

Et litt bedre samfunn

Vi er et åpent og transparent livssynssamfunn som gjennom raus humanisme inspirerer folk til å skape et bedre samfunn.

En moderne og inkluderende stemme

Vi synliggjør menneskelige verdier i den offentlige samtalen på tvers av religion, legning, kjønn, alder, kultur og tradisjon.

Fokus

Vi tror på en rausere og mer nyansert dialog. På tilhørighet og inkluderende fellesskap. Vi tenker humanistiske seremonier i livets viktige faser bygget på åpenhet og toleranse.

 • Administrasjon

  Vi elsker å holde styr på tusenvis av medlemmer, hundrevis av seremonier, hundre seremoniledere og et mylder av stadig flere utenkte tanker.

 • Seremoniledere

  I hver eneste av alle våre unike seremonier har vi som mål å bidra med omsorg, inspirasjon, refleksjon og kompetanse.

 • Styret

  Engasjerte styremedlemmer er superviktig for en organisasjon som vil gjøre verden litt bedre.

Å bli medlem i tros- og livssynssamfunn i Norge

Gratis medlemskap

 • Du kan være gratis medlem kun i ett tros-/livssynssamfunn.
 • Du må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge.
 • Utenlandske statsborgere må være folkeregistrerte i Norge.

Egenbetalt medlemskap

 • Alle humanister kan bli egenbetalende medlem hos oss, uansett hva du ellers tror eller tviler på, uansett om du er tros-/livssynsmedlem et annet sted av kulturistiske eller andre forhold.

Hva andre sier om oss

Seremonileder tok seg tid til å bli kjent med både oss og våre forlovere. Hun bidro på en måte som virkelig gjorde dette til vårt bryllup. Vi er så takknemlige!

Ann ChristinBrud

Vi er så fornøyde med seremonileder, innholdet hun planla for oss og gjennomføringen. Vi kunne ikke vært mer fornøyde – det ble en magisk vielse!

CarinaBrud

Me ville lage ein personleg seremoni. Og det ble høgtideleg, dynamisk, romantisk og storslått. Me kunne ikkje vore meir nøgd med valget. Tusen takk!

HadleBrudgom

Med Humanistforbundet får du hjelp til å tilrettelegge en drømmeseremoni på dine premisser

FrøydisBrud

Vi kunne ikke vært mer fornøyd! Vi fikk det akkurat slik vi hadde ønsket!

AmalieBrud

Profesjonell fra start til slutt – den perfekte gjennomføring.

NjaalBrudgom