Tips andre om denne siden
Sponsorer
Humanistforbundet er en landsdekkende organisasjon for alle humanister. Forbundet står for en moderne og inkluderende humanisme og arbeider med utredning og veiledning i verdispørsmål.

Forbundets fagområder inkluderer menneskerettigheter, miljø og samfunn, folkehelse, naturressurser og dyrevelferd. Humanistforbundet tilbyr gratis og livssynsnøytrale seremonier.

Vår samarbeidsavtale med UNICEF bidrar til øket velferd for barn på tvers av politiske, religiøse og geografiske grenser.
Vår samarbeidsavtale med Dyrevernalliansen bidrar til arbeidet for en fremtid uten dyremishandling.

© Humanistforbundet 2016   -   Sist oppdatert lørdag 6. desember 2014

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
Humanistforbundet har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

I år sørger vi for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

Humanistforbundet
Post og besøk:
Øvre Slottsgt 6, 0157 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det er bedre med en venns sinne enn en fiendes kyss. Alexander Barclay